Wat doet Buro Schoolwerk?

Buro Schoolwerk verzorgt workshops voor mensen die op school werken: docenten en onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het VO en MBO. Deze kortdurende workshops, van maximaal een dagdeel, kunnen een waardevolle aanvulling op een teamdag vormen. Voor docenten om zich verder te professionaliseren, voor OOP’ers om hun belangrijke positie in de school vorm te geven en te bestendigen. De workshops vinden plaats op de eigen school. Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname.

Marion Kemeling
Marion is docent speciaal onderwijs en maatschappelijk werker. Ze heeft ruime ervaring opgebouwd in het trainen van docenten en OOP’ers in VO en MBO op het gebied van gedragsproblemen en communicatie in de breedste zin van het woord. Daarnaast is Marion coach, supervisor en intervisor.

Wie zijn de mensen van Buro Schoolwerk?

Met Buro Schoolwerk hebben Marion Kemeling-Schurink van Spoor 7 Coaching en Reijer Jan van ’t Hul van WeerZin Supervisie & Coaching hun krachten gebundeld.

Reijer Jan van 't Hul
Reijer Jan is ervaren opleidingssupervisor, docent in het MBO en HBO en werkt als SchoolVideo-InteractieBegeleider. Ook is hij stagebegeleider bij een lerarenopleiding en draagt hij als supervisor en intervisor bij aan de trainingen van Spoor 7.
workshop
SAMENWERKEN MET EEN PUBER: HOE DAN?
Handig en op gelijkwaardige wijze omgaan met pubers

Weet je dat pubers extreem gevoelig zijn voor beloning? Dat komt door de ontwikkeling van hun hersenen. Pubers zijn onvoldoende in staat om verstandige beslissingen te nemen. Ze laten zich eerder leiden door wat leuk, grappig of lekker is.

Ondanks dit ogenschijnlijk onverstandige gedrag is het voor pubers heel belangrijk dat ze serieus genomen worden. Betutteling of autoritair gedrag van een volwassene roept vaak tegendraads gedrag op. Hoe belangrijk dus om op basis van gelijkwaardigheid met een puber aan het werk te gaan!

Op luchtige wijze krijg je in deze workshop van drie uur tips en tools aangereikt om gebruik te maken van de werking van het puberbrein. Hoe doe je dit op een gelijkwaardige manier? Je leert creatief om te gaan met regels, afspraken, beloning en straf. 

En werken op basis van gelijkwaardigheid: kan dit ook met anderen? Werkt het thuis ook? Laat je verrassen!

Als je deze workshop hebt gevolgd, zal je omgang met pubers meer ontspannen en succesvol zijn!

€ 800,-

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

workshop
OOP TELT MEE!
De invloed van houding en gedrag op de samenwerkingsrelatie met collega’s

Als Onderwijsondersteunend Personeelslid (OOP) heb je een faciliterende taak in de school. Je ondersteunt docenten zodat zij goed onderwijs kunnen bieden. Een belangrijke taak dus. In de samenwerkingsrelaties in de school gebeurt het nogal eens dat OOP’ers als ondergeschikte gezien worden. OOP’ers stellen zichzelf soms ook ondergeschikt op. Wie dat doet, verwart waarschijnlijk gelijkheid en gelijkwaardigheid met elkaar.

In deze workshop van twee uur leer je hoe je een ongelijkwaardige relatie met collega’s kunt voorkomen of doorbreken. Je kijkt daarbij naar je eigen houding en gedrag. Je kunt immers het gedrag van een ander niet veranderen. Je kunt dat wel beïnvloeden. Wanneer jij een andere houding aanneemt of andere woorden gebruikt, verandert het gedrag van je collega.

Je krijgt de gelegenheid om in deze workshop ander gedrag te oefenen. We spelen geen rollenspellen, we zijn onszelf. Jouw aandeel tijdens de workshop is dat je met een open houding aan de slag gaat. Daarbij ben je bereid naar je eigen aandeel in werkrelaties te kijken.

€ 700,-

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

workshop
VEILIGHEID IN HET MENTORGESPREK
Daadwerkelijk iets betekenen voor je leerling.

Als je mentor bent, voel je je betrokken bij je leerling. Je wilt graag dat hij zijn verhaal bij je kwijt kan en dat je hem verder kan helpen bij z’n vragen. Het is dan belangrijk dat hij zich bij jou op z’n gemak voelt.

Hoe zorg je dat een leerling zich veilig bij je voelt tijdens een mentorgesprek? Het creëren van veiligheid is een voorwaarde om daadwerkelijk iets voor je leerling te kunnen betekenen. Het is jouw taak als professional om voor deze veiligheid te zorgen! Welke positie kun je daarbij zelf het beste innemen?

In deze workshop van twee uur maak je kennis met Transactionele Analyse (TA) in het mentorgesprek. TA gaat over de positie die je inneemt in de interactie met een ander. We onderscheiden daarin drie ego-posities: de ouder, de volwassene, het kind. Je krijgt uitleg over TA, waarbij we voortdurend de link naar jouw ervaring als mentor leggen. Ook kijken we welk gedrag bij de verschillende TA-posities past. We gebruiken voorbeelden uit de praktijk en je gaat oefenen met het innemen van de posities.

€ 700,-

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

workshop
MORGEN DOE IK HET BETER!
Intercollegiaal coachen bij gedragsproblemen in je les

Heb jij dat nou ook? Dat je ál je leerlingen zo goed mogelijk wilt ondersteunen en daarbij onmacht voelt? Want soms is gedrag zo lastig te hanteren dat je handelingsverlegen wordt. Dat voelt niet fijn!

Gedragsproblemen worden zichtbaar in interactie. Dat betekent dat ook jouw gedrag als docent van invloed is op de gedragsproblemen die leerlingen laten zien. Door jouw gedrag aan te passen, kun je gedragsproblemen voorkomen. Dit is echter niet eenvoudig. Door bijvoorbeeld intercollegiale coaching leer je hier stappen in te zetten. In je dagelijks werk voor de klas kun je grote veranderingen ervaren. Ook kun je zelf een coach voor je collega zijn.

In deze workshop van twee en half uur krijg je informatie over de meest voorkomende gedragsproblemen in de klas. Ook krijg je handvatten om hier beter mee om te gaan. We kijken naar voorbeelden en wisselen (succes)ervaringen met elkaar uit. Daarbij ga je met collega’s in gesprek over hoe je deze situaties de volgende keer nóg beter aan kunt pakken. Door de handvatten en tips die je van elkaar krijgt, kun je het morgen al beter doen!

€ 750,-

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

workshop
DIFFERENTIËREN, EEN KWESTIE VAN DOEN!
Beter inspelen op diversiteit

Hoe ga je om met de diversiteit aan onderwijsbehoeften van je leerlingen? Als docent moet je tijdens de les inspelen op verschillen. Misschien zit je juist op dat vlak weleens met de handen in het haar en merk je dat het je heel veel energie kost om hier een goede invulling aan te geven.

In deze actieve workshop van drie uur ervaar je hoe het is om zonder én met differentiëren les te krijgen. De workshop is gebaseerd op de zes rollen van de leraar. In de workshop krijg je uitleg over differentiëren en ga je aan de slag met eigen lesplannen. Ook oefen je met het actief maken van je les en het inspelen op diversiteit voor wat betreft de onderwijsbehoeften en leerstijl van je leerlingen.

Je wordt je bewust van de zes rollen van de leraar, het belang van goede lesdoelen en goede voorbereiding. Ook leer je hoe je je lessen aan twee of drie subgroepen kunt geven, waarbij elke leerling op zijn eigen niveau wordt uitgedaagd. Je weet hoe je kunt inspelen op de verschillende leerstijlen van je leerlingen.

€ 750,-

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

workshop
DRUK VAN DE KETEL
Leren omgaan met drukke, uitdagende leerlingen

Ze vallen vaak al meteen op: leerlingen die met veel drukte door de school lopen. Of rennen. Of vechten.

Gedrag wat aan de buitenkant goed zichtbaar, hoorbaar en soms zelfs voelbaar is, noemen we externaliserend gedrag. Leerlingen met externaliserend gedrag veroorzaken vaak overlast in de school. Voor leerlingen, voor docenten, voor onderwijsondersteunend personeel, maar eigenlijk ook voor henzelf. Want deze leerlingen willen het vaak goed doen. Ze kiezen er niet voor om druk te zijn. Het komt omdat hun hersenen zo werken.

In deze workshop van 2½ uur gaan we in op de kenmerken van externaliserend gedrag, specifiek van AD(H)D en ODD. De focus ligt op wat je als medewerker van de school kunt doen om de overlast te beperken. Je krijgt praktische tips en wisselt (succes)ervaringen met elkaar uit. Dit alles vanuit begrip en respect voor de leerling.

€ 750,-

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

workshop
LASTIGE OUDERS BESTAAN NIET!
Samenwerken met respect voor ieders rol

Je kent ze wel: van die ouders die zich overal mee bemoeien. Ze willen het allerbeste voor hun kind en daar moet jij voor zorgen. Jouw gedrag als onderwijsprofessional wordt daarbij flink in de spotlights gezet. Vervelend, lastig en ook spannend!
Het is beter en prettiger als je met ouders kunt samenwerken: ieder vanuit de eigen rol en gebruikmakend van elkaars sterke kanten.

In deze workshop van twee uur leer je hoe je de samenwerking met ouders bevordert. Daarbij ligt de focus op jouw gedrag, zoals je bij Buro Schoolwerk gewend bent.
We staan stil bij de soms complexe balans tussen je persoonlijke kant (je emoties en gedachten) en je professionele kant (doen wat de situatie nodig heeft).

In deze workshop maken we gebruik van Transactionele Analyse (TA). TA gaat over de positie die je inneemt in interactie met de ander. We koppelen de theorie van de TA met jouw ervaring als onderwijsprofessional in contact met (lastige) ouders. Je ervaart hoe het voor jou én voor de ouder is als je vanuit een andere positie communiceert. De workshop is zo praktisch en inzichtgevend van aard, dat je het de volgende werkdag al in kunt zetten in interactie met ouders (maar ook met anderen).

€ 700,-

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

workshop
BUIGEN OF BARSTEN
Negatief gedrag ombuigen

Rotzooi in de school, geschreeuw, ruzie, vandalisme of brutaal gedrag: ook in de school komen we dit tegen. Als OOP’er wil je natuurlijk graag dit negatieve gedrag voorkomen. Dat lukt jammer genoeg niet altijd.

Als dit gedrag zich voordoet, moet je er dus wat mee. Maar hoe buig je negatief gedrag om zodat het niet uit de hand loopt?

In deze workshop van 2½ uur leer je creatief om te gaan met gedragsproblemen. Daarbij houden we rekening met het feit dat pubers extreem gevoelig zijn voor beloning. Denk daarbij aan erkenning geven, inzetten van humor en het positief formuleren van regels en afspraken.

Je gaat hier actief mee aan de slag in deze workshop. Daardoor krijg je ervaring in het ombuigen van negatief gedrag, waardoor de bom niet zal barsten.

€ 750,-

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

workshop
In balans aan het werk
Als persoon en professional het best tot je recht komen

Het valt soms niet mee om goed tot je recht te komen in je werk. Als OOP’er wordt er veel van je gevraagd: er wordt verwacht dat je een duizendpoot bent en dat je daarbij ook nog heel flexibel inzetbaar bent. Zie dan de balans maar eens goed te houden!

In deze actieve en afwisselende workshop van drie uur helpen we jou de balans te bewaren of terug te vinden in je werk als OOP’er. Je gaat je focussen op jezelf als persoon: wat is je voorkeursstijl van werken, wat zijn je kwaliteiten en wat zijn je valkuilen?

We verdiepen ons ook in de professionele kant van het werk: hoe zorg jij ervoor dat communicatie met je collega’s professioneel en op basis van gelijkwaardigheid is? Tot slot kijken we naar je werkomgeving: wat zijn pluspunten, wat zijn minpunten en waar ligt jouw invloed?

Voor een complete studiedag OOP: Balans op School stellen we je voor om mindful werken toe te voegen. Hiervoor werken we samen met Hélène van Oudheusden, Schoolcoach & Mindfulnesstrainer Onderwijs. Bel of mail ons voor een maatwerkvoorstel.

€ 750,-

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

Ik vond het
bevrijdend om te
merken dat ik niet
de enige ben die
soms vastloopt

Door de manier
van vragen ben
ik op een andere
manier gaan denken
over mijn rol als
professional

Verhelderend,
omdat ik mijn
collega’s op een
andere manier
leer kennen, wat
zorgt voor een
betere werksfeer

Ons teamgevoel
heeft weer
een boost
gekregen

De workshop heeft
er toe geleid dat wij
een nog hechter team
zijn geworden,
waarin ruimte is voor
openheid, eerlijkheid
en nog meer humor

Ik vond de workshop
helemaal leuk.
Vooral omdat het
praktisch was en
ik er morgen meteen
mee aan de slag kan

Contact

Marion Kemeling
marion@buroschoolwerk.nl
06 487 077 78
Reijer Jan van ‘t Hul
reijerjan@buroschoolwerk.nl
06 549 458 54

We zijn ook bereikbaar via Twitter: @buroschoolwerk
en Facebook: facebook.com/buroschoolwerk


Algemene voorwaarden

Klachtenregeling

KvK-nummer: 08197183
BTW nummer: NL001384020B51
Diepenveenseweg 18
7413 AP Deventer


Vormgeving en fotografie: tiepes.nl
Webdesign: zesvoetvier