Wat doet Buro Schoolwerk?

Buro Schoolwerk verzorgt workshops voor onderwijsprofessionals: onderwijsondersteunend personeel (OOP) en leraren in VO en MBO. Deze kortdurende workshops van maximaal een dagdeel zijn een waardevolle invulling voor een studiedag. OOP’ers en leraren kunnen zich verder professionaliseren en worden zich meer bewust van hun aandeel in onderwijsprocessen.

De workshops vinden plaats op de eigen school of worden online aangeboden.

Reijer Jan van 't Hul

Reijer Jan is een ervaren leraar, supervisor, instituutsopleider, schoolvideo-interactiebegeleider en intervisiebegeleider. Hij begeleidt onderwijs- en zorgprofessionals op het gebied van communicatie, samenwerking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Hij heeft ruime ervaring in de gehandicaptenzorg, MBO en HBO en is bestuurslid van ANSE (Associatie van Europese supervisieorganisaties).

Door Krekelberg

Door heeft na haar opleiding tot docent drama theater – en dramalessen gegeven aan kinderen en jongeren en is ze als trainingsacteur aan de slag gegaan. Momenteel werkt ze al vele jaren als lerarenopleider bij een hogeschool. Ze doceert, ontwikkelt, toetst en begeleidt. Daarnaast is Door zelfstandig communicatietrainer. Ook begeleidt ze scholen op het gebied van kunst -en cultuureducatie en creativiteitsontwikkeling.

Ellen Bender

Ellen is van oorsprong jeugdmaatschappelijk werker en heeft jaren in de gezinsvoogdij en de jeugdreclassering gewerkt. Vervolgens is ze overgestapt naar het onderwijs, waar ze als docent Jeugdzorg lessen gaf en loopbaantrainingen gaf. Sinds 2013 heeft Ellen haar eigen coachpraktijk en is intervisor in het onderwijs.

Marike van Erp

Marike heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Op dit moment werkt ze als docent en coach op een MBO-instelling. Daarnaast geeft Marike trainingen en workshops aan verschillende doelgroepen. Ze doet veel aan teambuilding omdat ze de groepsdynamiek zo interessant vindt.

Margot Heller

Margot is coach, supervisor en intervisor. Ook is ze afstudeercoach aan de opleiding Sport en Bewegen op een hogeschool. Margot heeft ruime ervaring in regulier en speciaal onderwijs, maar kent ook de jeugdhulpverlening van binnenuit. Zij geeft trainingen aan docenten en studenten met communicatie als specialisatie. Margot is strategisch en beschouwend.

Mieke Vrerink

Mieke is trainingsacteur. Ze heeft ruime ervaring als acteur binnen de gezondheidzorg en onderwijs. Aandachtsgebied is professionele communicatie met leerlingen, cliënten, ouders/familie, collega’s en leidinggevenden. Daarnaast is Mieke coach, supervisor, opleider en kwaliteitscoach en is ze bevoegd TMA testen af te nemen en op basis daarvan te adviseren.

Tamar Schukkink

Tamar is orthopedagoog-generalist en supervisor binnen onderwijs en (jeugd)zorg. Ze is begonnen als leerkracht in het speciaal basisonderwijs en heeft veel ervaring in het trainen van teams binnen onderwijs en zorg. Specialisme is gedragsproblematiek in brede zin, zoals psychotrauma, angst en agressie. Daarnaast is Tamar behandelaar, therapeut, diagnosticus en supervisor binnen een specialistische polikliniek.

Carla Roebroeck

Carla is leraar en onderwijskundige. Ze heeft jarenlange ervaring in het HBO op het gebied van curriculumontwikkeling en docentbegeleiding. De laatste jaren heeft ze zich verdiept in Appreciative Inquiry. Zij faciliteert projecten en teams in het onderwijs. Daarin gaat het over waarderend leren, persoonsvorming en talentgerichtheid (docent en student), maar ook om een positief leerklimaat en veerkracht in een team te realiseren.

Marion Kemeling

Marion is leraar speciaal onderwijs en maatschappelijker werker/jeugdhulpverlener. Zij begeleidt onderwijs- en zorgprofessionals op het gebied van omgaan met lastig gedrag, samenwerking en communicatie in de breedste zin van het woord. Marion is erkend coach, teamcoach, supervisor, intervisor en trainer

workshop
ONZE WORKSHOPS
we bieden je 13 workshops op allerlei gebieden

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

workshop
SAMENWERKEN MET EEN PUBER: HOE DAN?
Handig en op gelijkwaardige wijze omgaan met pubers

Weet je dat pubers extreem gevoelig zijn voor beloning? Dat komt door de ontwikkeling van hun hersenen. Pubers zijn onvoldoende in staat om verstandige beslissingen te nemen. Ze laten zich eerder leiden door wat leuk, grappig of lekker is.

Ondanks dit ogenschijnlijk onverstandige gedrag is het voor pubers heel belangrijk dat ze serieus genomen worden. Betutteling of autoritair gedrag van een volwassene roept vaak tegendraads gedrag op. Hoe belangrijk dus om op basis van gelijkwaardigheid met een puber aan het werk te gaan!

Op luchtige wijze krijg je in deze workshop van drie uur tips en tools aangereikt om gebruik te maken van de werking van het puberbrein. Hoe doe je dit op een gelijkwaardige manier? Je leert creatief om te gaan met regels, afspraken, beloning en straf. 

En werken op basis van gelijkwaardigheid: kan dit ook met anderen? Werkt het thuis ook? Laat je verrassen!

Als je deze workshop hebt gevolgd, zal je omgang met pubers meer ontspannen en succesvol zijn!

€ 800,-

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

workshop
OOP TELT MEE!
De invloed van houding en gedrag op de samenwerkingsrelatie met collega’s

Als Onderwijsondersteunend Personeelslid (OOP) heb je een faciliterende taak in de school. Je ondersteunt leraren zodat zij goed onderwijs kunnen bieden. Een belangrijke taak dus. In de samenwerkingsrelaties in de school gebeurt het nogal eens dat OOP’ers als ondergeschikte gezien worden. OOP’ers stellen zichzelf soms ook ondergeschikt op. Wie dat doet, verwart waarschijnlijk gelijkheid en gelijkwaardigheid met elkaar.

In deze workshop van twee uur leer je hoe je een ongelijkwaardige relatie met collega’s kunt voorkomen of doorbreken. Je kijkt daarbij naar je eigen houding en gedrag. Je kunt immers het gedrag van een ander niet veranderen. Je kunt dat wel beïnvloeden. Wanneer jij een andere houding aanneemt of andere woorden gebruikt, verandert het gedrag van je collega.

Je krijgt de gelegenheid om in deze workshop ander gedrag te oefenen. We spelen geen rollenspellen, we zijn onszelf. Jouw aandeel tijdens de workshop is dat je met een open houding aan de slag gaat. Daarbij ben je bereid naar je eigen aandeel in werkrelaties te kijken.

€ 700,-

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

workshop
VEILIGHEID IN HET MENTORGESPREK
Daadwerkelijk iets betekenen voor je leerling.

Als je mentor bent, voel je je betrokken bij je leerling. Je wilt graag dat hij zijn verhaal bij je kwijt kan en dat je hem verder kan helpen bij z’n vragen. Het is dan belangrijk dat hij zich bij jou op z’n gemak voelt.

Hoe zorg je dat een leerling zich veilig bij je voelt tijdens een mentorgesprek? Het creëren van veiligheid is een voorwaarde om daadwerkelijk iets voor je leerling te kunnen betekenen. Het is jouw taak als professional om voor deze veiligheid te zorgen! Welke positie kun je daarbij zelf het beste innemen?

In deze workshop van twee uur maak je kennis met Transactionele Analyse (TA) in het mentorgesprek. TA gaat over de positie die je inneemt in de interactie met een ander. We onderscheiden daarin drie ego-posities: de ouder, de volwassene, het kind. Je krijgt uitleg over TA, waarbij we voortdurend de link naar jouw ervaring als mentor leggen. Ook kijken we welk gedrag bij de verschillende TA-posities past. We gebruiken voorbeelden uit de praktijk en je gaat oefenen met het innemen van de posities.

€ 700,-

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

workshop
MORGEN DOE IK HET BETER!
Intercollegiaal coachen bij gedragsproblemen in je les

Heb jij dat nou ook? Dat je ál je leerlingen zo goed mogelijk wilt ondersteunen en daarbij onmacht voelt? Want soms is gedrag zo lastig te hanteren dat je handelingsverlegen wordt. Dat voelt niet fijn!

Gedragsproblemen worden zichtbaar in interactie. Dat betekent dat ook jouw gedrag als leraar van invloed is op de gedragsproblemen die leerlingen laten zien. Door jouw gedrag aan te passen, kun je gedragsproblemen voorkomen. Dit is echter niet eenvoudig. Door bijvoorbeeld intercollegiale coaching leer je hier stappen in te zetten. In je dagelijks werk voor de klas kun je grote veranderingen ervaren. Ook kun je zelf een coach voor je collega zijn.

In deze workshop van twee en half uur krijg je informatie over de meest voorkomende gedragsproblemen in de klas. Ook krijg je handvatten om hier beter mee om te gaan. We kijken naar voorbeelden en wisselen (succes)ervaringen met elkaar uit. Daarbij ga je met collega’s in gesprek over hoe je deze situaties de volgende keer nóg beter aan kunt pakken. Door de handvatten en tips die je van elkaar krijgt, kun je het morgen al beter doen!

€ 750,-

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

workshop
DIFFERENTIËREN, EEN KWESTIE VAN DOEN!
Beter inspelen op diversiteit

Hoe ga je om met de diversiteit aan onderwijsbehoeften van je leerlingen? Als leraar moet je tijdens de les inspelen op verschillen. Misschien zit je juist op dat vlak weleens met de handen in het haar en merk je dat het je heel veel energie kost om hier een goede invulling aan te geven.

In deze actieve workshop van drie uur ervaar je hoe het is om zonder én met differentiëren les te krijgen. De workshop is gebaseerd op de zes rollen van de leraar. In de workshop krijg je uitleg over differentiëren en ga je aan de slag met eigen lesplannen. Ook oefen je met het actief maken van je les en het inspelen op diversiteit voor wat betreft de onderwijsbehoeften en leerstijl van je leerlingen.

Je wordt je bewust van de zes rollen van de leraar, het belang van goede lesdoelen en goede voorbereiding. Ook leer je hoe je je lessen aan twee of drie subgroepen kunt geven, waarbij elke leerling op zijn eigen niveau wordt uitgedaagd. Je weet hoe je kunt inspelen op de verschillende leerstijlen van je leerlingen.

€ 750,-

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

workshop
DRUK VAN DE KETEL
Leren omgaan met drukke, uitdagende leerlingen

Ze vallen vaak al meteen op: leerlingen die met veel drukte door de school lopen. Of rennen. Of vechten.

Gedrag wat aan de buitenkant goed zichtbaar, hoorbaar en soms zelfs voelbaar is, noemen we externaliserend gedrag. Leerlingen met externaliserend gedrag veroorzaken vaak overlast in de school. Voor leerlingen, voor leraren, voor onderwijsondersteunend personeel, maar eigenlijk ook voor henzelf. Want deze leerlingen willen het vaak goed doen. Ze kiezen er niet voor om druk te zijn. Het komt omdat hun hersenen zo werken.

In deze workshop van 2½ uur gaan we in op de kenmerken van externaliserend gedrag, specifiek van AD(H)D en ODD. De focus ligt op wat je als medewerker van de school kunt doen om de overlast te beperken. Je krijgt praktische tips en wisselt (succes)ervaringen met elkaar uit. Dit alles vanuit begrip en respect voor de leerling.

€ 750,-

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

workshop
LASTIGE OUDERS BESTAAN NIET!
Samenwerken met respect voor ieders rol

Je kent ze wel: van die ouders die zich overal mee bemoeien. Ze willen het allerbeste voor hun kind en daar moet jij voor zorgen. Jouw gedrag als onderwijsprofessional wordt daarbij flink in de spotlights gezet. Vervelend, lastig en ook spannend!
Het is beter en prettiger als je met ouders kunt samenwerken: ieder vanuit de eigen rol en gebruikmakend van elkaars sterke kanten.

In deze workshop van twee uur leer je hoe je de samenwerking met ouders bevordert. Daarbij ligt de focus op jouw gedrag, zoals je bij Buro Schoolwerk gewend bent.
We staan stil bij de soms complexe balans tussen je persoonlijke kant (je emoties en gedachten) en je professionele kant (doen wat de situatie nodig heeft).

In deze workshop maken we gebruik van Transactionele Analyse (TA). TA gaat over de positie die je inneemt in interactie met de ander. We koppelen de theorie van de TA met jouw ervaring als onderwijsprofessional in contact met (lastige) ouders. Je ervaart hoe het voor jou én voor de ouder is als je vanuit een andere positie communiceert. De workshop is zo praktisch en inzichtgevend van aard, dat je het de volgende werkdag al in kunt zetten in interactie met ouders (maar ook met anderen).

€ 700,-

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

workshop
BUIGEN OF BARSTEN
Negatief gedrag ombuigen

Rotzooi in de school, geschreeuw, ruzie, vandalisme of brutaal gedrag: ook in de school komen we dit tegen. Als OOP’er wil je natuurlijk graag dit negatieve gedrag voorkomen. Dat lukt jammer genoeg niet altijd.

Als dit gedrag zich voordoet, moet je er dus wat mee. Maar hoe buig je negatief gedrag om zodat het niet uit de hand loopt?

In deze workshop van 2½ uur leer je creatief om te gaan met gedragsproblemen. Daarbij houden we rekening met het feit dat pubers extreem gevoelig zijn voor beloning. Denk daarbij aan erkenning geven, inzetten van humor en het positief formuleren van regels en afspraken.

Je gaat hier actief mee aan de slag in deze workshop. Daardoor krijg je ervaring in het ombuigen van negatief gedrag, waardoor de bom niet zal barsten.

€ 750,-

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

workshop
IN BALANS AAN HET WERK
Als persoon en professional het best tot je recht komen

Het valt soms niet mee om goed tot je recht te komen in je werk. Als OOP’er wordt er veel van je gevraagd: er wordt verwacht dat je een duizendpoot bent en dat je daarbij ook nog heel flexibel inzetbaar bent. Zie dan de balans maar eens goed te houden!

In deze actieve en afwisselende workshop van drie uur helpen we jou de balans te bewaren of terug te vinden in je werk als OOP’er. Je gaat je focussen op jezelf als persoon: wat is je voorkeursstijl van werken, wat zijn je kwaliteiten en wat zijn je valkuilen?

We verdiepen ons ook in de professionele kant van het werk: hoe zorg jij ervoor dat communicatie met je collega’s professioneel en op basis van gelijkwaardigheid is? Tot slot kijken we naar je werkomgeving: wat zijn pluspunten, wat zijn minpunten en waar ligt jouw invloed?

€ 750,-

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

workshop
ORDE IN DE KLAS
Werken aan mijn pakket met regels en afspraken

Loopt je les wel eens anders dan je had gehoopt? Stuur je soms een leerling eruit, waarvan je achteraf denkt: “Was dat wel de juiste sanctie?” Misschien wordt het dan tijd om je klassenmanagement onder de loep te nemen en iets aan te passen in je leraargedrag.

In deze workshop van vier uur gaan we in op orde in de klas en welke regels, afspraken en routines daarbij helpend zijn. De workshop is gebaseerd op de zes rollen van de leraar en dan vooral op die van de pedagoog. We bespreken voorbeelden van verschillende stijlen van orde houden. Daarbij ontdek je wat werkt en wat niet werkt en wat wel of niet bij jou past. Ook ontwikkel je een persoonlijke correctieladder, een professioneel pakket aan ordemaatregelen, regels en afspraken die echt bij jou passen. Wat voor de één werkt, hoeft bij de ander geen succes te zijn.

€ 800,-

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

workshop
STILSTAAN BIJ DE STILLE LEERLING
Handvatten om professioneel om te gaan met leerlingen met depressie, angst- en dwangstoornissen

Je kent ze wel: leerlingen die zich stilletjes terugtrekken in de drukte van de pauzes. Of zich om de haverklap ziekmelden wegens hoofd- of buikpijn. Of helemaal niet op school komen.
Meestal zit er een probleem achter dit gedrag, wat te maken heeft met somberheid, depressie, angst of dwang. Én daar heerst een taboe op. 

Leerlingen met internaliserende problemen hebben herkenning en erkenning nodig. Een volwassene in de school die begrip toont voor de situatie en samen met de leerling kijkt hoe hij toch zo goed mogelijk kan functioneren in de school. Die ervoor zorgt dat de leerling zich zo veilig mogelijk voelt en daardoor goed tot zijn recht komt.

In deze workshop van twee uur krijg je inzichten en handvatten over welk aandeel jij kunt leveren in het begeleiden van stille, teruggetrokken leerlingen.

€ 700,-

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

workshop
WERKGELUK: HOE ZORG JE DAAR ZELF VOOR?
Van gelukkige werknemers leren leerlingen het meest

Werkgeluk is belangrijk! Zonder plezier in het werk raken mensen gedemotiveerd, worden ze ziek en zijn ze waarschijnlijk geen aanwinst voor school of bedrijf. Als organisatie is het essentieel dat je aandacht hebt voor werkplezier en hierin ook investeert.

Voor werknemers is het nodig dat zij ontdekken wat voor werkgeluk zorgt en wat hierin versterkers en obstakels zijn.

In deze workshop van twee uur krijgen de deelnemers zicht op de bronnen van werkgeluk en wat zij zelf kunnen doen om hun werkgeluk te vergroten en behouden. Zij komen tot een daadwerkelijk actieplan.

€ 700,-

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

workshop
WORKING 9 TO 5? WAS HET MAAR ZO'N FEEST!
Het bewaken van de balans tussen werk en privé

Ben je iemand die het moeilijk vindt om de balans tussen werk en privé te behouden? Zo iemand die ’s avonds nog “even” doorwerkt en zichzelf uiteindelijk nog tot laat achter de pc aantreft. Zo’n persoon die van zijn werk zijn hobby heeft gemaakt.  Zeker in corona-tijd, waarin de grenzen tussen werk en privé feitelijk minder duidelijk zijn, is het nog lastiger om de balans te vinden en te houden. Maar ook daarbuiten is dit een uitdaging.

Als jij zo iemand bent, is het volgen van deze workshop een goeie! We gaan in klein gezelschap met elkaar in gesprek onder leiding van een coach. Wat aan bod komt, hangt af van de deelnemers. Maar je kunt denken aan onderwerpen als: timemanagement, drijfveren, ontspannen, loslaten, nee durven zeggen, delegeren, bereikbaar zijn, … In deze workshop van twee uur krijg je inzichten en tips van de coach en van elkaar. Meteen toepasbaar, let maar op!

€ 700,-

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

Ik vond het
bevrijdend om te
merken dat ik niet
de enige ben die
soms vastloopt

Door de manier
van vragen ben
ik op een andere
manier gaan denken
over mijn rol als
professional

Verhelderend,
omdat ik mijn
collega’s op een
andere manier
leer kennen, wat
zorgt voor een
betere werksfeer

Ons teamgevoel
heeft weer
een boost
gekregen

De workshop heeft
er toe geleid dat wij
een nog hechter team
zijn geworden,
waarin ruimte is voor
openheid, eerlijkheid
en nog meer humor

Ik vond de workshop
helemaal leuk.
Vooral omdat het
praktisch was en
ik er morgen meteen
mee aan de slag kan

leidinggeven
Ruimte voor Reflectie

Buro Schoolwerk biedt een professionaliseringstraject aan leidinggevenden en coördinatoren van OOP-teams. In vijf bijeenkomsten van twee uur wordt casuïstiek uit de OOP-praktijk op methodische wijze met elkaar besproken. Via intervisiewerkvormen breng je samen verdieping aan richting managementvaardigheden. Zo kunnen onderwerpen als communicatiestijlen, motiveren van medewerkers, coachend leidinggeven en conflicthantering aan de orde komen. Wat aan bod komt, hangt af van de besproken casuïstiek.

De bijeenkomsten vinden online plaats, waardoor je vanaf je eigen werkplek met collega’s van andere scholen in gesprek gaat.

Meer informatie: https://www.buroschoolwerk.nl/ruimtevoorreflectie/

€ 795,-

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

Intervisie
Intervisie voor OOP’ers

OOP’ers werken met mensen. Er is veel interactie met leerlingen, collega’s en ouders. Een OOP’er neemt zichzelf mee, in feite is hij zijn eigen gereedschap. Gereedschap moet onderhouden worden. Intervisie is daar een goed middel voor.

Door vragen over jouw werksituaties te beantwoorden, krijg je meer zicht op je eigen professioneel handelen. Zo helpen collega’s elkaar in het verder professionaliseren.

Buro Schoolwerk biedt begeleide intervisie aan OOP’ers. Deze intervisie kan zowel live als online aangeboden worden. Een intervisiegroep bestaat uit minimaal 3, maximaal 6 deelnemers.

Meer informatie: https://www.buroschoolwerk.nl/intervisie-voor-oop/

Intervisie
Intervisie voor leraren

Leraren hebben een dynamisch beroep. Er is veel interactie met leerlingen, ouders van leerlingen en collega’s. Daarbij zet de leraar altijd zichzelf in. In feite is hij zijn eigen instrument. Om professioneel te kunnen werken, is het nodig dat leraren regelmatig hun eigen gedrag in interacties bekijken; dat houdt ze scherp en waar nodig kunnen ze aanpassingen maken.

Reflectie is een krachtige manier om jezelf onder de loep te nemen. Daarom staat reflectie centraal bij intervisie: wat zie je jezelf doen in deze situatie en wat is het effect van jouw gedrag?

Buro Schoolwerk biedt begeleide intervisie aan leraren. Deze intervisie kan zowel live als online aangeboden worden. Een intervisiegroep bestaat uit minimaal 3, maximaal 6 deelnemers. De kosten zijn afhankelijk van het aantal bijeenkomsten. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Leesclub
Leesclub voor OOP’ers

Buro Schoolwerk biedt aan OOP’ers een professionaliseringstraject waarin vakliteratuur wordt gelezen. Dit wordt in online bijeenkomsten met elkaar besproken en gekoppeld aan praktijksituaties. In vier bijeenkomsten bespreken OOP’ers literatuur over het omgaan met leerlingen met gedragsproblemen.

De boeken worden van tevoren gelezen door de deelnemers. Tijdens de online bijeenkomsten wordt de literatuur besproken aan de hand van situaties uit de dagelijkse schoolpraktijk. Hiermee wordt de kennis op een praktische manier verwerkt en eigen gemaakt.

De deelnemers bepalen met elkaar welke onderwerpen aan bod komen; Buro Schoolwerk zorgt voor passende literatuur hierbij.

Meer informatie: https://www.buroschoolwerk.nl/leesclub-oop

€ 450,- (incl. 4 boeken)

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

Intervisiekaarten
De zes rollen van de leraar Intervisiekaarten

Buro Schoolwerk heeft in samenwerking met Martie Slooter, auteur van ‘De zes rollen van de leraar’ ©, intervisiekaarten ontwikkeld.

Intervisie is een krachtige manier om samen met collega’s op een professionele, methodische manier te kijken naar wat niet lekker loopt in jouw les. Door het stellen en beantwoorden van verhelderende vragen neem je de situatie op een gestructureerde manier onder de loep en komt er zicht op mogelijke oplossingen. Daarbij reflecteer je steeds op je eigen gedrag en je interactie met de leerlingen: wat doe ik in deze lessituatie en wat is het effect daarvan?

De zes rollen van de leraar Intervisiekaarten helpen om tijdens intervisiebijeenkomsten daadwerkelijk tot de kern te komen. Ze zijn bedoeld voor leraren in het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en leraren in opleiding.

Meer informatie en bestellen: Uitgeverij Pica

Intervisiekaarten
Intervisiekaarten voor OOP

Dat scholen niet zonder onderwijsondersteunend personeel kunnen, wisten we natuurlijk allang! Ook voor OOP’ers is het belangrijk dat zij zich professioneel blijven ontwikkelen. Een goede en leuke manier hiervoor is intervisie.

Speciaal voor OOP’ers heeft Buro Schoolwerk deze Intervisiekaarten ontwikkeld. Het doel van deze kaarten is breder leren kijken naar een probleem of vraagstelling, het vergroten van zelfkennis en meer zicht krijgen op het eigen aandeel van de OOP’er in de samenwerking met anderen (leerlingen, collega’s, ouders). Met behulp van de vragen uit de kaarten helpen OOP’ers elkaar om het probleem of een vraagstelling te verhelderen en/of expliciet te maken. Deze vragen geven nieuwe inzichten aan de probleeminbrenger. Maar ook de andere deelnemers krijgen hiermee nieuwe inzichten in hun eigen werksituaties.

Daarbij stimuleren deze intervisiekaarten voor OOP betrokkenheid bij elkaar en elkaars problemen of vraagstellingen, en dat komt de teamverbinding ten goede. Een goede basis voor een professionele schoolcultuur!

Meer informatie en bestellen: Uitgeverij Pica

Studiedag
Studiedag voor OOP-teams

Buro Schoolwerk heeft ervaring met het organiseren van een studiedag voor OOP-teams. Wij zorgen voor een brede keuze met diverse onderwerpen die OOP’ers zullen aanspreken. Denk daarbij aan onderwerpen op het gebied van omgaan met leerlingen, samenwerken, inzicht in eigen handelen, communicatie, klantvriendelijkheid, zelfzorg, duurzaamheid.

Workshops worden afgewisseld met plenaire activiteiten. Dit kunnen lezingen of keynotes zijn. Op verzoek verzorgen wij ook de catering. Buro Schoolwerk neemt de gehele organisatie van de dag in handen. Uiteraard nemen wij de wensen van de school daarin mee. 

Neem contact met ons op voor meer informatie of bekijk de pdf met een voorbeeldopzet van een studiedag.

Contact

Marion Kemeling
marion@buroschoolwerk.nl
06 487 077 78
Reijer Jan van ‘t Hul
reijerjan@buroschoolwerk.nl
06 549 458 54

We zijn ook bereikbaar via Twitter: @buroschoolwerk
en Facebook: facebook.com/buroschoolwerk


Algemene voorwaarden

Klachtenregeling

KvK-nummer: 08197183
BTW nummer: NL001384020B51
Diepenveenseweg 18
7413 AP Deventer


Vormgeving en fotografie: tiepes.nl
Webdesign: zesvoetvier