Wat doet Buro Schoolwerk?

Buro Schoolwerk verzorgt workshops en opleidingen voor onderwijsprofessionals: onderwijsondersteunend personeel (OOP) en leraren in VO en MBO. De workshops van maximaal een dagdeel zijn een waardevolle invulling voor een studiedag. OOP’ers en leraren kunnen zich verder professionaliseren en worden zich meer bewust van hun aandeel in onderwijsprocessen.

Onze opleidingen zijn specifiek bedoeld voor OOP’ers en hun leidinggevenden. Voor OOP’ers hebben we de opleiding “De professionele conciërge” of “De professionele OOP’er” ontwikkeld. Aan (potentieel) leidinggevenden van OOP-teams bieden we onze jaaropleiding “Leidinggeven aan OOP” aan.

Ook verzorgt Buro Schoolwerk trainingen en intervisie voor OOP’ers en leidinggevenden van OOP-teams, gericht op het professioneel uitvoeren van hun belangrijke taak in de school.

Reijer Jan van 't Hul

Reijer Jan is een ervaren leraar, supervisor, instituutsopleider, schoolvideo-interactiebegeleider en intervisiebegeleider. Hij begeleidt onderwijs- en zorgprofessionals op het gebied van communicatie, samenwerking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Hij heeft ruime ervaring in de gehandicaptenzorg, MBO en HBO en is bestuurslid van ANSE (Associatie van Europese supervisieorganisaties).

Caroline Muller

Caroline is rouw- en verliesbegeleider, trainer en adviseur voor gezinnen, volwassenen en werkgevers die te maken krijgen met ingrijpende levensgebeurtenissen. Met haar eigen praktijk heeft ze zich gespecialiseerd in verlies van een dierbare en verlies van gezondheid. Daarnaast geeft Caroline trainingen aan organisaties en professionals. Door haar jarenlange ervaring en volgen van vele coachopleidingen te combineren met haar achtergrond als fysiotherapeut, kijkt zij holistisch en systemisch naar iedere hulpvraag.

Marjo Andringa

Marjo is rouw- en verliesbegeleider en trainer en heeft haar eigen praktijk. Zij begeleidt gezinnen die geraakt zijn door kanker, vanaf de diagnose tot waar nodig. Daarnaast is ze ruim 23 jaar werkzaam geweest als leerkracht in het basis- en speciaal onderwijs en als kindercoach binnen scholen.

Een luisterend oor, persoonlijke aandacht en betrouwbaarheid kenmerken Marjo.

Door Krekelberg

Door heeft na haar opleiding tot docent drama theater – en dramalessen gegeven aan kinderen en jongeren en is ze als trainingsacteur aan de slag gegaan. Momenteel werkt ze al vele jaren als lerarenopleider bij een hogeschool. Ze doceert, ontwikkelt, toetst en begeleidt. Daarnaast is Door zelfstandig communicatietrainer. Ook begeleidt ze scholen op het gebied van kunst -en cultuureducatie en creativiteitsontwikkeling.

Matthijs Boer

Met 20 jaar onderwijservaring op zak, traint en coacht Matthijs dagelijks docenten, schoolleiders, onderwijsondersteuners, teams, vaksecties. Ook adviseert hij op organisatieniveau. Matthijs bekijkt de wereld vanuit een systemische blik en is met name geïnteresseerd in wat zich tussen mensen afspeelt. Hij heeft zich toegelegd op leiderschap, werkgeluk, teamdynamiek, conflictbehandeling en (de rol van) professionalisering in een schoolorganisatie.

Marike van Erp

Marike heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Op dit moment werkt ze als docent en coach op een MBO-instelling. Daarnaast geeft Marike trainingen en workshops aan verschillende doelgroepen. Ze doet veel aan teambuilding omdat ze de groepsdynamiek zo interessant vindt.

Egbert van den Broek

Egbert heeft veel ervaring als docent bewegingsonderwijs in het (voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en psychiatrische problematiek. Momenteel geeft hij les in het MBO als docent bewegingsagogie. Daarnaast is hij intervisor en geregistreerd supervisor.

Vanuit zijn brede belangstelling kijkt hij graag vanuit meerdere invalshoeken naar gedrag en (non-verbale) communicatie. Egbert is open, nieuwsgierig en prikkelend. Hij is een verbinder die weet aan te sluiten bij diverse groepen.

Mieke Vrerink

Mieke is trainingsacteur. Ze heeft ruime ervaring als acteur binnen de gezondheidzorg en onderwijs. Aandachtsgebied is professionele communicatie met leerlingen, cliënten, ouders/familie, collega’s en leidinggevenden. Daarnaast is Mieke coach, supervisor, opleider en kwaliteitscoach en is ze bevoegd TMA testen af te nemen en op basis daarvan te adviseren.

Rogier Ligtenberg

Rogier is trainingsacteur en communicatietrainer. Na zijn opleiding Cultureel Maatschappelijke Vorming heeft hij jaren ervaring opgedaan in het maatschappelijke werkveld en in de zorg. Sinds 2014 is hij zelfstandig trainingsacteur. Hij brengt veel acteerervaring mee op het gebied van omgaan met agressie, veiligheid en crisiscommunicatie. Rogier kan confronterend zijn, maar is daarnaast ook heel begripvol. Hij denkt met je mee hoe je op een andere manier tot een gewenst resultaat in communicatie kunt komen.

Tamar Schukkink

Tamar is orthopedagoog-generalist en supervisor binnen onderwijs en (jeugd)zorg. Ze is begonnen als leerkracht in het speciaal basisonderwijs en heeft veel ervaring in het trainen van teams binnen onderwijs en zorg. Specialisme is gedragsproblematiek in brede zin, zoals psychotrauma, angst en agressie. Daarnaast is Tamar behandelaar, therapeut, diagnosticus en supervisor binnen een specialistische polikliniek.

Anneloes Broek

Anneloes is coach en trainer en heeft haar eigen coachpraktijk. Ze heeft ruim elf jaar ervaring in het begeleiden en lesgeven van studenten binnen het sociale domein op een MBO-instelling. Daarnaast is ze ruim veertien jaar werkzaam geweest bij een sportschool waar ze kwaliteits- en locatiemanager was. Empathie, gevoeligheid, enthousiasme maar ook doeltreffendheid kenmerken Anneloes.

Marieke Maat

Marieke is leraar en heeft jarenlang in het MBO gewerkt. Ze heeft veel ervaring in het begeleiden van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften en het ontwikkelen van onderwijs. Nu coacht en traint Marieke docenten en onderwijsteams op het gebied van coachend lesgeven, met minder stress voor de klas staan en omgaan met een hoge werkdruk.  Daarnaast is ze intervisor binnen het onderwijs en coacht en traint ze diverse doelgroepen op het gebied van stress- en spanningsklachten.

Mieke van Rij

Mieke heeft jarenlange ervaring in het voortgezet onderwijs als docent, zorgcoördinator, middenmanagement en schoolmanagement. Ze was leidinggevende van zowel docenten als onderwijs ondersteunend personeel. Ze kent het voortgezet onderwijs dus vanuit verschillende invalshoeken. Ze vindt het vooral leuk om zich bezig te houden met de menselijke processen en heeft daarom een coachingsbedrijf van waar uit ze verschillende trajecten en workshops aanbiedt voor binnen en buiten het onderwijs.

Karen Oosterink

Karen is van oorsprong theaterdocent en heeft een scherp oog voor non-verbale communicatie. Ze geeft sinds 26 jaar les op een VO-school en heeft ruime ervaring met alle niveaus en doelgroepen. Daarnaast werkt ze in haar eigen bedrijf als trainer, met als specialisatie de communicatie met jongeren. Haar bedrijf, TeenWork Trainingen, leidt tieners op tot ‘trainingsacteur light’, zodat zij ingezet kunnen worden bij trainingen op het gebied van klassenmanagement en gespreksvaardigheden. Samen met de acteurs geeft Karen trainingen aan docenten, mentoren en ouders, waarbij onderwerpen zoals motivatie, en weerstand, de weerzin in huiswerk, telefoongebruik een rol spelen. Karen werkt graag samen met anderen. Door de samenwerking met Buro Schoolwerk kunnen haar ‘leerling-acteurs’ ook ingezet worden bij deze workshops en trainingen.

Bas van Haeften

Bas werkt al vele jaren in het voortgezet onderwijs en heeft daarbinnen ruime ervaring als docent bewegingsonderwijs, mentor, leerlingbegeleider, docent-coach, intervisor en in het middenmanagement. De afgelopen jaren heeft hij leidinggegeven aan een team docenten uit de bovenbouw. Hij vindt het leuk om te faciliteren in het proces van groeps- en teamvorming en de daarbij behorende persoonlijke ontwikkeling van het individu. Hij is altijd op zoek naar wat mensen beweegt.

Bert van Klaveren

Bert is coach, trainer, supervisor en begeleidingskundige. Met 30 jaar ervaring in diverse vormen van onderwijs leidt hij o.a. HBO studenten op tot bewegingsonderwijzer. Met een positieve en creatieve insteek helpt hij mensen, die uit balans zijn, in beweging te komen zodat ze daarna zelfstandig verder kunnen.

Elvira Hertog

Elvira heeft meer dan 20 jaar in de jeugdzorg gewerkt, met als voornaamste taak schoolmaatschappelijk werk op (S)BO, VO, PRO en MBO.  Ze werkt als supervisor, intervisiebegeleider, maatschappelijk werker en coach. Elvira vindt goede zelfzorg en zelfontplooiing door middel van supervisie, intervisie en trainingen voor mensen die werken in zorg en onderwijs van groot belang.

Vincent van Roij

Naast docent Nederlands is Vincent ook een ervaren acteur, trainingsacteur en trainer. Hij heeft veel ervaring op het gebied van omgaan met emotie en agressie en effectieve gespreksvoering. Als trainingsacteur bij Buro Schoolwerk biedt Vincent veiligheid en humor, hij daagt je uit om te leren. Zowel docenten als OOP’ers komen bij hem in beweging.

Tilly Kuijper

Tilly is werkzaam als beleidsmedewerkster in de kinderopvang. Zij houdt zich voornamelijk bezig met alles rondom de buitenschoolse opvang.  Daarnaast is zij pedagogisch coach en verzorgt voor pedagogisch medewerksters trainingen over o.a. lastig gedrag van kinderen en risicovol spelen in de kinderopvang. Binnen Buro Schoolwerk zetten we Tilly in als trainingsacteur.

Sancla Hartong

Sancla werkte jaren als docent Nederlands en mentor binnen het vmbo. Daarnaast is zij meer dan tien jaar actief geweest als leidinggevende van diverse onderwijsteams binnen het voortgezet onderwijs. Als MT-lid heeft zij veel ervaring met ontwikkeling van leergebieden en coachend onderwijs. In het verleden werkte Sancla als verpleegkundige binnen een ziekenhuis en in de psychiatrie en aansluitend als praktijkdocent aldaar voor leerlingen en stagiaires. Ze zet haar kennis en ervaring nu in om anderen te begeleiden en te coachen. Sancla heeft een onuitwisbaar geloof in de mogelijkheden van ieder mens om zich verder te kunnen ontwikkelen om zo meer verdieping, plezier en kwaliteit van werken te bereiken. Daaraan levert zij graag haar bijdrage als trainer en intervisor.

Claudia Huiskes

Claudia is al jarenlang als docent, collega- en beeldbegeleider en schoolopleider werkzaam in het VO. Daarnaast doet ze aan improvisatietheater en geeft hierin ook les. Vanuit deze achtergrond verzorgt ze teambuildingstrainingen waarin onder meer improvisatie en omdenktechnieken worden ingezet. Als trainingsacteur maakt ze gebruik van haar ruime ervaring met spel, ouders, leerlingen, collega’s OOP en OP, en haar coachingopleiding. Claudia’s enthousiasme krijgt iedereen in beweging!

Marion Kemeling

Marion is leraar speciaal onderwijs en maatschappelijker werker/jeugdhulpverlener. Zij begeleidt onderwijs- en zorgprofessionals op het gebied van omgaan met lastig gedrag, samenwerking en communicatie in de breedste zin van het woord. Marion is erkend coach, teamcoach, supervisor, intervisor en trainer

workshop
DIENSTVERLENEN ZONDER OVER JE HEEN TE LATEN LOPEN
Oprecht vriendelijke en servicegerichte communicatie in de praktijk.

Je kent het vast wel: een collega, student, ouder of leidinggevende heeft iets van je nodig, maar eigenlijk hoort dat helemaal niet bij jouw takenpakket. De manier waarop het gevraagd wordt, staat je ook niet aan. Maar toch zeg je ja. Of je zegt nee, maar houdt er toch een baalgevoel aan over. En dat voelt de ander vaak ook. Een situatie die veel energie kost voor beide partijen. Hoewel je het graag anders had gewild, overkomt het jullie toch.

In deze actieve workshop van drie uur gaan we met dergelijke situaties aan de gang. Aan de hand van voorbeelden uit jullie eigen praktijk gaan we oefenen met een trainingsacteur. Je leert hoe je het op een andere manier kunt aanpakken. Er kan een koppeling gemaakt worden met diverse communicatiemodellen, zoals Geweldloos Communiceren, Transactionele Analyse of de LEO-methode. Na deze workshop heb je handvatten voor lastige situaties en durf je beter voor jezelf op te komen.

€ 1540,-

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

workshop
SAMENWERKEN MET EEN PUBER: HOE DAN?
Handig en op gelijkwaardige wijze omgaan met pubers

Weet je dat pubers extreem gevoelig zijn voor beloning? Dat komt door de ontwikkeling van hun hersenen. Pubers zijn onvoldoende in staat om verstandige beslissingen te nemen. Ze laten zich eerder leiden door wat leuk, grappig of lekker is.

Ondanks dit ogenschijnlijk onverstandige gedrag is het voor pubers heel belangrijk dat ze serieus genomen worden. Betutteling of autoritair gedrag van een volwassene roept vaak tegendraads gedrag op. Hoe belangrijk dus om op basis van gelijkwaardigheid met een puber aan het werk te gaan!

Op luchtige wijze krijg je in deze workshop van drie uur tips en tools aangereikt om gebruik te maken van de werking van het puberbrein. Hoe doe je dit op een gelijkwaardige manier? Je leert creatief om te gaan met regels, afspraken, beloning en straf. 

En werken op basis van gelijkwaardigheid: kan dit ook met anderen? Werkt het thuis ook? Laat je verrassen!

Als je deze workshop hebt gevolgd, zal je omgang met pubers meer ontspannen en succesvol zijn!

€ 990,-

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

workshop
OOP TELT MEE!
De invloed van houding en gedrag op de samenwerkingsrelatie met collega’s

Als Onderwijsondersteunend Personeelslid (OOP) heb je een faciliterende taak in de school. Je ondersteunt leraren zodat zij goed onderwijs kunnen bieden. Een belangrijke taak dus. In de samenwerkingsrelaties in de school gebeurt het nogal eens dat OOP’ers als ondergeschikte gezien worden. OOP’ers stellen zichzelf soms ook ondergeschikt op. Wie dat doet, verwart waarschijnlijk gelijkheid en gelijkwaardigheid met elkaar.

In deze workshop van twee uur leer je hoe je een ongelijkwaardige relatie met collega’s kunt voorkomen of doorbreken. Je kijkt daarbij naar je eigen houding en gedrag. Je kunt immers het gedrag van een ander niet veranderen. Je kunt dat wel beïnvloeden. Wanneer jij een andere houding aanneemt of andere woorden gebruikt, verandert het gedrag van je collega.

Je krijgt de gelegenheid om in deze workshop ander gedrag te oefenen. We spelen geen rollenspellen, we zijn onszelf. Jouw aandeel tijdens de workshop is dat je met een open houding aan de slag gaat. Daarbij ben je bereid naar je eigen aandeel in werkrelaties te kijken.

€ 880,-

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

workshop
DIFFERENTIËREN, EEN KWESTIE VAN DOEN!
Beter inspelen op diversiteit

Hoe ga je om met de diversiteit aan onderwijsbehoeften van je leerlingen? Als leraar moet je tijdens de les inspelen op verschillen. Misschien zit je juist op dat vlak weleens met de handen in het haar en merk je dat het je heel veel energie kost om hier een goede invulling aan te geven.

In deze actieve workshop van drie uur ervaar je hoe het is om zonder én met differentiëren les te krijgen. De workshop is gebaseerd op de zes rollen van de leraar. In de workshop krijg je uitleg over differentiëren en ga je aan de slag met eigen lesplannen. Ook oefen je met het actief maken van je les en het inspelen op diversiteit voor wat betreft de onderwijsbehoeften en leerstijl van je leerlingen.

Je wordt je bewust van de zes rollen van de leraar, het belang van goede lesdoelen en goede voorbereiding. Ook leer je hoe je je lessen aan twee of drie subgroepen kunt geven, waarbij elke leerling op zijn eigen niveau wordt uitgedaagd. Je weet hoe je kunt inspelen op de verschillende leerstijlen van je leerlingen.

€ 990,-

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

workshop
LASTIGE OUDERS BESTAAN NIET!
Samenwerken met respect voor ieders rol

Je kent ze wel: van die ouders die zich overal mee bemoeien. Ze willen het allerbeste voor hun kind en daar moet jij voor zorgen. Jouw gedrag als onderwijsprofessional wordt daarbij flink in de spotlights gezet. Vervelend, lastig en ook spannend!
Het is beter en prettiger als je met ouders kunt samenwerken: ieder vanuit de eigen rol en gebruikmakend van elkaars sterke kanten.

In deze workshop van twee uur leer je hoe je de samenwerking met ouders bevordert. Daarbij ligt de focus op jouw gedrag, zoals je bij Buro Schoolwerk gewend bent.
We staan stil bij de soms complexe balans tussen je persoonlijke kant (je emoties en gedachten) en je professionele kant (doen wat de situatie nodig heeft).

In deze workshop maken we gebruik van Transactionele Analyse (TA). TA gaat over de positie die je inneemt in interactie met de ander. We koppelen de theorie van de TA met jouw ervaring als onderwijsprofessional in contact met (lastige) ouders. Je ervaart hoe het voor jou én voor de ouder is als je vanuit een andere positie communiceert. De workshop is zo praktisch en inzichtgevend van aard, dat je het de volgende werkdag al in kunt zetten in interactie met ouders (maar ook met anderen).

€ 880,-

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

workshop
BUIGEN OF BARSTEN
Negatief gedrag ombuigen

Rotzooi in de school, geschreeuw, ruzie, vandalisme of brutaal gedrag: ook in de school komen we dit tegen. Als OOP’er wil je natuurlijk graag dit negatieve gedrag voorkomen. Dat lukt jammer genoeg niet altijd.

Als dit gedrag zich voordoet, moet je er dus wat mee. Maar hoe buig je negatief gedrag om zodat het niet uit de hand loopt?

In deze workshop van twee en een half uur leer je creatief om te gaan met gedragsproblemen. Daarbij houden we rekening met het feit dat pubers extreem gevoelig zijn voor beloning. Denk daarbij aan erkenning geven, inzetten van humor en het positief formuleren van regels en afspraken.

Je gaat hier actief mee aan de slag in deze workshop. Daardoor krijg je ervaring in het ombuigen van negatief gedrag, waardoor de bom niet zal barsten.

€ 935,-

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

workshop
SAMENWERKEN: EEN HELE KUNST!
Ontdek jouw communicatiestijl en die van je collega’s

Als onderwijsprofessional werk je met veel verschillende mensen samen: OOP’ers, leraren, leidinggevenden, leerlingen, ouders en externen. Dit vraagt om flexibiliteit en om een goed zicht op je stijl van communiceren. Het is namelijk handig om te weten wat je oproept met jouw communicatie.

In deze actieve en afwisselende workshop van drie uur ontdek je wat jouw communicatiestijl is. Je krijgt zicht op je sterke kanten. Ook je valkuilen komen aan bod. Je leert wat je kunt doen om (nog) effectiever te communiceren. Hierdoor wordt de samenwerking met collega’s en klanten prettiger en succesvoller. Met je naaste collega’s breng je samen in beeld hoe jullie elkaar kunnen aanvullen. Daarmee word je een sterk team.

€ 990,-

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

workshop
STILSTAAN BIJ DE STILLE LEERLING
Begeleiden van leerlingen met internaliserend gedrag

Je kent ze wel: leerlingen die je moeilijk kunt bereiken, omdat ze zo in zichzelf gekeerd zijn. Ze roepen vaak medelijden bij je op, je wilt ze helpen. Je loopt daarmee het risico dat je deze leerlingen gaat bemoederen, dat je meer doet dan dat ze nodig hebben. Stilte bij leerlingen is niet altijd een probleem. Het wordt een probleem als de stilte ontstaat door stress en de leerling niet meer tot leren komt.

Als je niet oppast, beland je met deze leerlingen in de dramadriehoek. Je spreekt de leerling dan niet meer aan op eigen verantwoordelijkheid en eigenlijk komen ze met jouw goedbedoelde hulp ook niet voldoende tot ontwikkeling. Dat was nou juist niet de bedoeling! Je wilt dat ze eigen verantwoordelijkheid leren nemen, zelf om hulp vragen als ze dat nodig hebben en dat ze in hun kracht te komen staan.

In deze workshop van twee uur krijg je vaardigheden aangereikt om leerlingen die stress hebben en niet of moeilijk tot leren komen te ondersteunen.

€ 880,-

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

workshop
WERKGELUK: HOE ZORG JE DAAR ZELF VOOR?
Van gelukkige werknemers leren leerlingen het meest

Werkgeluk is belangrijk! Zonder plezier in het werk raken mensen gedemotiveerd, worden ze ziek en zijn ze waarschijnlijk geen visitekaartje voor de school. Belangrijk dus om hierin te investeren, door de werkgever, maar ook door de werknemer zelf.

In deze workshop van twee uur krijgen de deelnemers zicht op de balans tussen werkdruk en werkgeluk. Ze ontdekken verschillende manier om met energie en plezier hun werk te doen.

€ 880,-

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

workshop
WORKING 9 TO 5?
Het bewaken van de balans tussen werk en privé

Ben je iemand die het moeilijk vindt om de balans tussen werk en privé te behouden? Zo iemand die ’s avonds nog “even” doorwerkt en zichzelf uiteindelijk nog tot laat achter de pc aantreft. Zo’n persoon die van zijn werk zijn hobby heeft gemaakt.

Als jij zo iemand bent, is het volgen van deze workshop een goeie! We gaan in klein gezelschap met elkaar in gesprek onder leiding van een coach. Wat aan bod komt, hangt af van de deelnemers. Maar je kunt denken aan onderwerpen als: timemanagement, drijfveren, ontspannen, loslaten, nee durven zeggen, delegeren, bereikbaar zijn, … In deze workshop van twee uur krijg je inzichten en tips van de coach en van elkaar. Meteen toepasbaar, let maar op!

€ 880,-

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

workshop
Je bokst zoals je bent
De kracht van vechten voor jezelf en voor de ander

Samenwerken in een team is soms een behoorlijke uitdaging. Er zijn collega’s waar je je in herkent en collega’s die totaal anders zijn. De kunst is om elkaar aan te vullen, gebruik te maken van ieders kwaliteiten.

“Hoe doen wij het als team?”, “Hebben we zicht op onze kwaliteiten?” en “Waar kunnen we in groeien?” zijn vragen waarover een goed functionerend team met elkaar in gesprek gaat. Teams die inzicht hebben in hun dynamiek, zullen beter communiceren en hebben meer wederzijds begrip.

In deze workshop van drie uur gaan we die dynamiek boksend onderzoeken. We verkennen de vier verschillende boksstijlen die mooi aansluiten bij de communicatiestijlen. Herken je die snelle, direct reagerende collega? Hoe zet je die stille collega in zijn of haar kracht? Wat doe je met die collega die wel uithaalt maar niet incasseert? Hoe maak je contact met de collega die liever op afstand blijft?

Boksen geeft frisse en heldere inzichten in jouw eigen wijze van contact aangaan. Ervaar dat in deze workshop, waar nog lang over nagepraat wordt!

€ 990,-

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

workshop
Positief communiceren met leerlingen
In gesprek met leerlingen

Als je in gesprek gaat met studenten die problemen hebben of probleemgedrag laten zien, is de verleiding groot om je te focussen op het probleem of probleemgedrag. In de praktijk blijkt echter dat uitgaan van positiviteit, kijken naar kansen en mogelijkheden veel effectiever is. En iedereen wordt er ook blijer van. Een goede basis om meer succesvol en positief gedrag te laten zien!

In deze workshop van tweeëneenhalf uur leer je als deelnemer wat je kunt doen om een positief gesprek te voeren. Je ervaart zelf hoe prettig dit is. Je krijgt handvatten en vragen aangereikt om een positief gesprek met studenten aan te gaan. Deze kun je meteen toepassen in de praktijk.

€ 935,-

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

workshop
Omgaan met agressie
De-escaleren door jouw professionele houding

In school heb je helaas te maken met agressie. Omdat dit meestal tijdens pauzes en voor en na schooltijd plaatsvindt, is de OOP’er vaak de eerstaangewezen persoon om hierop te reageren. Daarom is deze workshop specifiek voor OOP ontwikkeld. Ook leraren kunnen deelnemen.

De-escaleren is het beste wat je kunt doen als er agressie dreigt of plaatsvindt.

In deze workshop leren de deelnemers hoe je kunt de-escaleren met je professionele houding.
Het unieke van onze workshop is dat de deelnemers het de-escaleren gaan oefenen met echte pubers. We werken in deze workshop namelijk samen met jongeren die zijn opgeleid als trainingsacteur.

Deze workshop is een samenwerking tussen Buro Schoolwerk en TeenWork Trainingen.

€ 1990,-

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

workshop
Wel helpen, niet overnemen
De verantwoordelijkheid terug bij de leerling

Je herken het vast: een leerling komt met een vraag of je ergens mee kunt helpen en voor je het weet help je te veel. Hierdoor ben je eigenlijk niet aan het helpen maar het probleem aan het overnemen.

Leraren komen regelmatig in de rol van “redder” terecht. Niet vreemd hoor, helemaal als je bedenkt dat de hulpvraag soms ook wat onhandig gesteld wordt. Voor je het weet neem je de verantwoordelijkheid van het probleem over en leert de leerling er weinig van. Sterker nog, je houdt de leerling afhankelijk van jou en ontneemt haar/hem haar/zijn zelfstandigheid. Dat is natuurlijk geen bewuste actie, want je intentie is de ander te helpen. Door je als leraar verantwoordelijk te blijven voelen voor het welzijn van de leerling, ontneem je die leerling in feite de stap naar zelfstandigheid.

Om dit mechanisme te vermijden, moet je eerst zien hoe je elkaar in dergelijke rollen gevangenhoudt. Bewustwording van de zogeheten dramadriehoek kan daarbij helpen. De sleutel voor verandering ligt altijd in het eigen gedrag. Elke verandering begint met verandering op individueel niveau, bij je eigen houding. In deze workshop van twee uur krijg je zicht op je eigen rol en reiken we je de eerste stappen aan om uit de “dramadriehoek” te stappen.

€ 880,-

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

workshop
Niet klagen, maar samen dragen
Leren communiceren vanuit de winnaarsdriehoek

Je herkent het vast wel: je collega doet dingen op zijn eigen manier en eigenlijk stoor je je daar best aan. Maar wat doe je vervolgens? Grote kans dat je er niets van zegt, maar er ’s avonds thuis wel over klaagt of bij een andere collega je ongenoegen uit. Het zou mooi zijn als dat anders kan.

In deze workshop van drie uur ontdek je dat het gedrag waar jij je aan irriteert bij de ander voortkomt uit jouw allergie. En die allergie is vaak een doorgeslagen vorm van een persoonlijke uitdaging van jezelf. Door op zoek te gaan naar jouw eigen kwaliteiten, valkuilen, die bij de irritatie aan de ander horen, kun je ook een uitdaging voor jezelf ontdekken.

Vervolgens leer je meer over de dramadriehoek en waarom dit niet echt helpend is. Je krijgt handvatten aangereikt hoe je vanuit gelijkwaardigheid met elkaar kunt samenwerken. Samen met een collega ga je een spotlicht zetten op jouw gedrag én wat jij kunt doen om het klagen achter je te laten. Je zult merken dat je door je eigen gedrag op kleine aspecten aan te passen, de volgende dag al anders kunt samenwerken.

Als je deze workshop hebt gevolgd, ben je je bewust van je rol in de samenwerking met leerlingen, leraren, ouders of collega’s. Je herkent wanneer je in de dramadriehoek terecht bent gekomen en hebt handvatten om uit het drama – in de winnaarsdriehoek te stappen.

€ 990,-

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

workshop
Rouw en verlies op school
Van tranen naar glimlach

Ook kinderen en jongeren worden in hun leven helaas geconfronteerd met het overlijden van een dierbare. Als school wil je er ook op die momenten zijn voor je leerlingen, alleen is dit tijdens jouw opleiding niet aan de orde gekomen.

In deze workshop van drie uur leer je:

  • Hoe doodsbesef bij jongeren werkt en hoe ze dit ervaren en uiten
  • Voor welke rouwuitdagingen jongeren staan
  • Hoe je omgaat met jongeren en stagnerende ontwikkeling van executieve functies en cognitieve vaardigheden na het overlijden van een dierbare
  • Het verschil tussen primair en secundair verlies
  • Te kijken naar jezelf in rouw- en verliessituaties.
€ 1540,-

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

workshop
Een zieke in het gezin…. en dan?
Maak het verschil voor een leerling met een zieke ouder, broer of zus.

…. en dan neem je op een ochtend de telefoon op en hoor je een mannenstem vragen: “Spreek ik met de leraar van Merel? Ik wil doorgeven dat haar moeder ziek is, ze heeft kanker. Willen jullie een beetje op haar letten, Merel moet veel huilen.” Je schrikt en denkt, wat nu … ?

Tijdens deze praktische workshop van drie uur leer je hoe je in gesprek kunt gaan met leerling en ouders over ernstige ziekte in het gezin. Je krijgt handvatten en materialen aangereikt om dit op een laagdrempelige manier en met vertrouwen te doen. Je ontdekt hoe jongeren dit in verschillende leeftijdsfasen ervaren en hoe ze hun verdriet uiten tijdens een ziekteproces.
Je leert hoe je kunt omgaan met stagnerende executieve functies en cognitieve vaardigheden bij ziekte in het gezin. Je ontdekt welke vragen je kunt stellen om behoeftes in kaart te brengen. Ook is er ruimte aandacht voor wat het ziekteproces in het gezin met jou doet.

€ 1540,-

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

Ik vond het
bevrijdend om te
merken dat ik niet
de enige ben die
soms vastloopt

Door de manier
van vragen ben
ik op een andere
manier gaan denken
over mijn rol als
professional

Verhelderend,
omdat ik mijn
collega’s op een
andere manier
leer kennen, wat
zorgt voor een
betere werksfeer

Ons teamgevoel
heeft weer
een boost
gekregen

De workshop heeft
er toe geleid dat wij
een nog hechter team
zijn geworden,
waarin ruimte is voor
openheid, eerlijkheid
en nog meer humor

Ik vond de workshop
helemaal leuk.
Vooral omdat het
praktisch was en
ik er morgen meteen
mee aan de slag kan

Opleiding
Opleiding tot Intervisor

Wil jij professionals uit onderwijs of zorg/hulpverlening begeleiden zodat zij op methodische wijze leren van ervaringen? Word intervisor!

Intervisie is leren van en met elkaar van werkervaringen. Daarin speelt jouw eigen aandeel als professional altijd een rol. Hier zicht op krijgen, is heel leerzaam. Als intervisie op professionele wijze begeleid wordt, leren deelnemers meer.

Intervisie geven vraagt niet alleen om vaardigheden, ook je eigen professionele houding en reflectievaardigheden spelen een rol. Daarom besteden we in onze opleiding niet alleen aandacht aan methodische werkvormen, maar ook aan jouw eigen professionele ontwikkeling als (startend) intervisor.

Deze opleiding is bedoeld voor professionals met een HBO werk- en denkniveau die collega’s graag op gelijkwaardige wijze begeleiden in hun professionele ontwikkeling.

Meer informatie: www.buroschoolwerk.nl/opleiding-tot-intervisor

€ 1350,- (exclusief benodigde literatuur, kosten ca. € 90,-)

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

Opleiding
Opleiding “De Professionele Conciërge”

Buro Schoolwerk verzorgt een driedaagse opleiding voor OOP’ers die pedagogisch, communicatief en sociaal vaardiger willen worden in de omgang met leerlingen, ouders en collega’s.

Tijdens deze opleiding word je je bewust van je eigen communicatiestijl en wat dit betekent voor de interactie met anderen. Je leert constructief werken vanuit gelijkwaardigheid. Je leert lastgevend gedrag herkennen en krijgt handvatten aangereikt hoe je hierop in kunt spelen. Je krijgt voorlichting over middelengebruik en manieren om in te grijpen bij overlastveroorzakers. Je leert over het Sociale Veiligheidsplan van de school en met welke wet- en regelgeving je te maken krijgt in en rond de school.

Je krijgt niet alleen informatie aangereikt, maar gaat daadwerkelijk oefenen met trainingsacteurs die uitdagende situaties met je uitspelen in een veilige en vertrouwde setting, waarin je kunt oefenen en kunt herhalen.

Meer informatie: https://www.buroschoolwerk.nl/professionele-concierge

€ 1425,- (inclusief 2 boeken en lunch tijdens trainingsdagen)

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

Opleiding
Opleiding Leidinggeven aan OOP

Buro Schoolwerk verzorgt een achtdaagse opleiding voor iedereen in het onderwijs die zich wil ontwikkelen op het gebied van leiderschap en zich wil verdiepen in de dynamiek van het onderwijsondersteunende personeel.

Leidinggeven aan een team onderwijsondersteunend personeel is een vak apart. Een OOP-team is heel divers, want de medewerkers hebben veel verschillende achtergronden en opleidingen.

Hoe stuur, motiveer en coach je medewerkers? Wat doe je als de samenwerking in een team stroef loopt? Hoe ga je om met conflicten? Wat doe je met een medewerker die niet meer gemotiveerd is? En hoe ga je om met al die verschillen in achtergrond, kennis en ervaring van de medewerkers waar je verantwoordelijk voor bent?

Leidinggeven doe je er niet even bij, het is een kunst. Tijdens de opleiding Leidinggeven aan OOP leer je effectief leidinggeven, juist ook in ingewikkelde situaties.

Meer informatie: www.buroschoolwerk.nl/leidinggeven-aan-oop

€ 3.985,-

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

Intervisie
Intervisie voor OOP’ers

OOP’ers werken met mensen. Er is veel interactie met leerlingen, collega’s en ouders. Een OOP’er neemt zichzelf mee, in feite is hij zijn eigen gereedschap. Gereedschap moet onderhouden worden. Intervisie is daar een goed middel voor.

Door vragen over jouw werksituaties te beantwoorden, krijg je meer zicht op je eigen professioneel handelen. Zo helpen collega’s elkaar in het verder professionaliseren.

Buro Schoolwerk biedt begeleide intervisie aan OOP’ers. Deze intervisie kan zowel live als online aangeboden worden. Een intervisiegroep bestaat uit minimaal 3, maximaal 6 deelnemers.

Meer informatie: contact@buroschoolwerk.nl

Intervisie
Intervisie voor leraren

Leraren hebben een dynamisch beroep. Er is veel interactie met leerlingen, ouders van leerlingen en collega’s. Daarbij zet de leraar altijd zichzelf in. In feite is hij zijn eigen instrument. Om professioneel te kunnen werken, is het nodig dat leraren regelmatig hun eigen gedrag in interacties bekijken; dat houdt ze scherp en waar nodig kunnen ze aanpassingen maken.

Reflectie is een krachtige manier om jezelf onder de loep te nemen. Daarom staat reflectie centraal bij intervisie: wat zie je jezelf doen in deze situatie en wat is het effect van jouw gedrag?

Buro Schoolwerk biedt begeleide intervisie aan leraren. Deze intervisie kan zowel live als online aangeboden worden. Een intervisiegroep bestaat uit minimaal 3, maximaal 6 deelnemers. De kosten zijn afhankelijk van het aantal bijeenkomsten. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Leesclub
Leesclub voor OOP’ers

Buro Schoolwerk biedt aan OOP’ers een professionaliseringstraject waarin vakliteratuur wordt gelezen. Dit wordt in online bijeenkomsten met elkaar besproken en gekoppeld aan praktijksituaties. In vier bijeenkomsten bespreken OOP’ers literatuur over het omgaan met leerlingen met gedragsproblemen.

De boeken worden van tevoren gelezen door de deelnemers. Tijdens de online bijeenkomsten wordt de literatuur besproken aan de hand van situaties uit de dagelijkse schoolpraktijk. Hiermee wordt de kennis op een praktische manier verwerkt en eigen gemaakt.

De deelnemers bepalen met elkaar welke onderwerpen aan bod komen; Buro Schoolwerk zorgt voor passende literatuur hierbij.

Meer informatie: https://www.buroschoolwerk.nl/leesclub-oop

€ 550,- (incl. 4 boeken)

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij (i.v.m. onze CRKBO-registratie) en exclusief reiskosten. Meer informatie over de reiskosten vind je in onze Algemene voorwaarden.

Intervisiekaarten
De zes rollen van de leraar Intervisiekaarten

Buro Schoolwerk heeft in samenwerking met Martie Slooter, auteur van ‘De zes rollen van de leraar’ ©, intervisiekaarten ontwikkeld.

Intervisie is een krachtige manier om samen met collega’s op een professionele, methodische manier te kijken naar wat niet lekker loopt in jouw les. Door het stellen en beantwoorden van verhelderende vragen neem je de situatie op een gestructureerde manier onder de loep en komt er zicht op mogelijke oplossingen. Daarbij reflecteer je steeds op je eigen gedrag en je interactie met de leerlingen: wat doe ik in deze lessituatie en wat is het effect daarvan?

De zes rollen van de leraar Intervisiekaarten helpen om tijdens intervisiebijeenkomsten daadwerkelijk tot de kern te komen. Ze zijn bedoeld voor leraren in het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en leraren in opleiding.

Meer informatie en bestellen: Uitgeverij Pica

Intervisiekaarten
Intervisiekaarten voor OOP

Dat scholen niet zonder onderwijsondersteunend personeel kunnen, wisten we natuurlijk allang! Ook voor OOP’ers is het belangrijk dat zij zich professioneel blijven ontwikkelen. Een goede en leuke manier hiervoor is intervisie.

Speciaal voor OOP’ers heeft Buro Schoolwerk deze Intervisiekaarten ontwikkeld. Het doel van deze kaarten is breder leren kijken naar een probleem of vraagstelling, het vergroten van zelfkennis en meer zicht krijgen op het eigen aandeel van de OOP’er in de samenwerking met anderen (leerlingen, collega’s, ouders). Met behulp van de vragen uit de kaarten helpen OOP’ers elkaar om het probleem of een vraagstelling te verhelderen en/of expliciet te maken. Deze vragen geven nieuwe inzichten aan de probleeminbrenger. Maar ook de andere deelnemers krijgen hiermee nieuwe inzichten in hun eigen werksituaties.

Daarbij stimuleren deze intervisiekaarten voor OOP betrokkenheid bij elkaar en elkaars problemen of vraagstellingen, en dat komt de teamverbinding ten goede. Een goede basis voor een professionele schoolcultuur!

Meer informatie en bestellen: Uitgeverij Pica

Studiedag
Studiedag voor OOP-teams

Buro Schoolwerk heeft ervaring met het organiseren van een studiedag voor OOP-teams. Wij zorgen voor een brede keuze met diverse onderwerpen die OOP’ers zullen aanspreken. Denk daarbij aan onderwerpen op het gebied van omgaan met leerlingen, samenwerken, inzicht in eigen handelen, communicatie, klantvriendelijkheid, zelfzorg, duurzaamheid.

Workshops worden afgewisseld met plenaire activiteiten. Dit kunnen lezingen of keynotes zijn. Op verzoek verzorgen wij ook de catering. Buro Schoolwerk neemt de gehele organisatie van de dag in handen. Uiteraard nemen wij de wensen van de school daarin mee. 

Neem contact met ons op voor meer informatie of bekijk de pdf met een voorbeeldopzet van een studiedag.

Contact

Marion Kemeling
marion@buroschoolwerk.nl
06 487 077 78
Reijer Jan van ‘t Hul
reijerjan@buroschoolwerk.nl
06 549 458 54

    


Algemene voorwaarden

Klachtenregeling

KvK-nummer: 93008058
BTW nummer: NL866246873B01
Diezerplein 31
8021 CT Zwolle

We reageren binnen 24 uur op je bericht.


Vormgeving en fotografie: tiepes.nl
Webdesign: zesvoetvier