Opleiding tot intervisor

Intervisie is leren van en met elkaar aan de hand van ervaringen uit de dagelijkse praktijk. Het doel van intervisie is dat je dit op methodische wijze doet. Elkaar tips of adviezen geven, kan zeker helpend zijn. Dat is echter wat anders dan intervisie.

In intervisie stellen deelnemers elkaar inzichtgevende vragen, zodat de ander zelf een duidelijker beeld krijgt van een werksituatie. En door dat beeld komen mogelijke oplossingen vaak vanzelf. Want je kijkt vanaf een afstandje naar je eigen situatie en gaat door de vragen die je krijgt ook onder de waterlijn kijken: waar gaat dit eigenlijk over?

Intervisie is een mooi voorbeeld van dat er “kwartjes bij mensen vallen”: ineens zien ze wat er speelt in een werksituatie en ook wat hun eigen aandeel daarbij is. En daarna ook wat mogelijke oplossingen of vervolgstappen zijn in die en soortgelijke situaties.

Om te voorkomen dat intervisie verzandt in tips en uitwisseling van ervaring, is het belangrijk dat intervisie begeleid wordt door een opgeleide intervisor: iemand die zorgt dat de vertrouwelijkheid in de groep gewaarborgd wordt, die het leerproces van alle deelnemers bewaakt, die zorgt voor passende en afwisselende werkvormen, die deelnemers coacht bij het stellen van inzichtgevende vragen en die zelf goed in staat is om te reflecteren op eigen handelen en anderen hiertoe ook stimuleert. Dat is nogal wat. Daarom deze opleiding tot intervisor!

Buro Schoolwerk heeft deze opleiding al meerdere malen in-company aangeboden in het onderwijs. Nu wordt hij ook als open inschrijving aangeboden.

De opleiding bestaat uit 6 bijeenkomsten van 3½ uur die verspreid worden over ongeveer een half jaar. De bijeenkomsten zijn bewust zo gepland, zodat de deelnemers parallel aan de opleiding met een eigen intervisiegroep aan het werk gaan. Daarmee pas je het geleerde meteen toe in de praktijk en breng je die praktijkervaring weer mee naar de opleiding. Deelnemers aan deze opleiding sluiten het geheel af met een portfolio. Hiermee ben je gedurende de opleiding al aan het werk. Als je alle lessen hebt gevolgd, zelf minstens 4 keer intervisie hebt gegeven en je portfolio met positieve feedback hebt afgerond, ontvang je een certificaat van Buro Schoolwerk. Daarmee ben je een opgeleide en professionele intervisor.

De opleiding start met een online intakegesprek van ca. 30 minuten, waarin we jouw leerdoelen voor de opleiding samen bespreken.

In de opleiding ga je aan de slag met 5 competenties van de intervisor:

  1. De intervisor kan samenwerking met intervisanten op een productieve wijze vormgeven.
  2. De intervisor kan omgaan met diversiteit van intervisanten.
  3. De intervisor kan een krachtige leeromgeving scheppen.
  4. De intervisor kan de inbreng van een intervisant in een intervisiecontext tot een intervisievraag maken en houden.
  5. De intervisor kan het eigen handelen expliciteren en verantwoorden.

Dit zijn de lesinhouden:

Les 1: Kennismaking en contractering, jij als intervisor
In deze bijeenkomst staan we stil bij het belang van een goede start, van verbinding, van duidelijke afspraken met elkaar en komt jouw eigen rol als intervisor nadrukkelijk aan bod.

Les 2: Het proces van intervisie: de basis
Je maakt kennis met de basiswerkvorm van intervisie. Na deze bijeenkomst ben je in staat om je eigen intervisiegroep op te starten. Dit wordt ook van je verwacht.

Les 3: De leervraag
Intervisie is leren. Zonder leervraag geen intervisie. We gaan ons bezighouden met het belang van een goede leervraag en hoe je je deelnemers in de leermodus krijgt.

Les 4: Positieve intervisie
Er heerst een misverstand dat intervisie altijd over problemen en mislukkingen in het werk moet gaan. In de praktijk is het wel zo dat deelnemers vaak een werkervaring inbrengen waarover ze niet tevreden zijn. In deze les leer je hoe je op een positieve wijze hiermee aan het werk kunt gaan met je groep. Ook leer je hoe je deelnemers van positieve ervaringen kunnen leren.

Les 5: Online intervisie
Hoewel we gelukkig alweer lange tijd ‘live’ met elkaar mogen werken, heeft online werken een serieuze plek ingenomen in het werkveld. Zo ook in intervisie. Dit vergt wat andere vaardigheden van de intervisor. Welke dat zijn, ga je in deze (online!) les ervaren.

Les 6: Werkvormen
Er bestaan veel verschillende werkvormen waarmee je intervisie levendig en afwisselend kunt maken. In de voorgaande bijeenkomsten komen werkvormen zeker al wel langs, maar in deze bijeenkomst gaan we daar specifiek mee aan de slag.

Feestelijke afsluiting
Naderhand volgt een gezamenlijke feestelijke bijeenkomst waarbij de certificaten worden uitgereikt. Natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankje.

De lesgroep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers. Vooraf vindt een (online) intakegesprek plaats, waarin we gezamenlijk bespreken wat jouw specifieke leerdoelen zijn om mee aan de slag te gaan in de opleiding.

Voorwaarden om te kunnen deelnemen zijn, dat je HBO werk- en denkniveau hebt en dat je bereid en in staat bent om na lesdag 2 met een intervisiegroep te starten. Deze intervisiegroep bestaat uit 4 tot 7 professionals waarmee jij niet in een hiërarchische verhouding staat. Verder verwachten we van elke deelnemer een open en leergierige houding, bereidheid om naar jezelf te kijken en dit ook onderwerp van gesprek te maken en betrokkenheid bij het leerproces van je groepsgenoten in deze opleiding. Je bent elke lesdag aanwezig.

De kosten voor deze opleiding bedragen € 1350,- (BTW-vrij) per persoon. Hiervoor krijg je deskundige begeleiding en feedback, een eenmalig (mogelijk online) coachgesprek van een uur gedurende de opleiding en drankjes en snacks tijdens de lesdagen. Facturering vindt plaats na het online intakegesprek.

Daarnaast schaf je twee boeken aan:

  1. Praktijkboek intervisie (€ 59,95)
  2. Positieve supervisie en intervisie (€ 30,-)

Op deze data wordt de opleiding aangeboden:

Maandag 9 september 2024, 09:00 uur – 12:30 uur
Maandag 30 september 2024, 09:00 uur – 12:30 uur
Maandag 11 november 2024, 09:00 uur – 12:30 uur
Maandag 20 januari 2025, 09:00 uur – 12:30 uur
Maandag 3 maart 2025, 09:00 uur – 12:30 uur
Maandag 14 april 2025, 09:00 uur – 12:30 uur

Deze bijeenkomsten vinden plaats in Deventer, Werfstraat 1, 7411 CN, Deventer. Dit is op 10 minuten lopen vanaf het NS-station te Deventer. Docent is Marion Kemeling van Buro Schoolwerk.

Aanmelden kan door onderstaand formulier in te vullen.

Als je je inschrijft vóór 17 mei 2024 vindt je online intakegesprek plaats op woensdagmiddag 22 mei of maandagmiddag 27 mei. Meld je je later aan, dan vindt dit gesprek eind augustus/begin september plaats.

Aanmeldformulier