Ruimte voor reflectie

Leidinggeven aan OOP is een vak apart! Een OOP-team is het meest diverse team van een school. Dit vraagt om grote flexibiliteit van de leidinggevende, waarin erkenning van de positie van OOP soms extra aandacht behoeft. Hoe prettig is het om hier met collega-leidinggevenden over te praten en daarmee elkaar te bevragen over vanzelfsprekendheden, elkaar te inspireren en samen reflectief te leren.

Buro Schoolwerk biedt in schooljaar 2021-2022 een professionaliseringstraject aan leidinggevenden van OOP-teams; een groep mensen met een vergelijkbare verantwoordelijkheid. Je werpt een blik over de grenzen van je eigen school en er zijn geen andere belangen dan leren van elkaar, informeel en collegiaal.

In vijf bijeenkomsten van twee uur wordt casuïstiek uit de OOP-praktijk op methodische wijze met elkaar besproken. Via intervisiewerkvormen breng je samen verdieping aan richting managementvaardigheden. Zo kunnen onderwerpen als communicatiestijlen, motiveren van medewerkers, coachend leidinggeven en conflicthantering aan de orde komen. Wat aan bod komt, hangt af van de besproken casuïstiek. Hiermee is er sprake van een traject-op-maat en breng je het leren nog meer tot leven.

We sluiten het traject af met een etentje, om op een persoonlijke manier te evalueren en afscheid van elkaar te nemen.

De bijeenkomsten vinden online plaats via Zoom, waardoor je vanaf je eigen werkplek met collega’s van andere scholen in gesprek gaat.

Een trainingsgroep bestaat uit vier tot zeven leidinggevenden OOP en wordt geleid door een deskundige intervisiebegeleider van Buro Schoolwerk.

De bijeenkomsten vinden op de volgende momenten plaats:

  1. Dinsdag 21 september 9.00 tot 11.00 uur
  2. Dinsdag 26 oktober 9.00 tot 11.00 uur
  3. Dinsdag 23 november 9.00 tot 11.00 uur
  4. Dinsdag 18 januari 9.00 tot 11.00 uur
  5. Dinsdag 8 maart 9.00 tot 11.00 uur
  6. Etentje op nader te bepalen datum in april 2022.

De kosten voor deze intervisie bedragen € 795,-* per deelnemer.

Hiervoor krijg je professionele en persoonlijke begeleiding en het afscheids- en evaluatie-etentje. Ook krijg je het Basisboek Managementvaardigheden toegezonden. Je krijgt toegang tot een gezamenlijke Dropbox-map, waarin we interessante artikelen en links met elkaar delen.

Van deelnemers vragen we een open, actieve en onderzoekende houding. Je bent bereid je te verdiepen in ieders leervraag en bent leergierig om literatuur tot je te nemen.

Natuurlijk is veiligheid en onderling vertrouwen een belangrijk punt in dit professionaliseringstraject. Daarover maken we heldere afspraken met elkaar, zodat we een hechte leergroep krijgen.

Aanmelden kan via onderstaand contactformulier. Doe dit uiterlijk 14 september 2021

*BTW-vrij i.v.m. onze CRKBO-registratie.

Het online werken
gaf eerst wat twijfels,
maar nu ik het geprobeerd
heb, valt het erg mee en
is het zelfs erg prettig

Een prettig moment om goed
de spiegel voor te houden als
het gaat om je eigen gedrag
en de reactie
die dat opwekt
bij anderen

De persoonlijke benadering
maakt dat iedereen er
onderdelen uit kan halen
voor zijn eigen manier
van werken

Deze training geeft mooie
inzichten
in hoe ik als
professional in mijn werk sta.
Wat kan anders en wat is goed
en kunnen anderen van
mij overnemen wellicht

Het is met name prettig
om te sparren met collega’s
over voorkomende problemen
en dilemma’s.
De training is daarom
ook echt een training
en geen ‘cursus’

Ik leer veel van de anderen,
ze denken mee, ik krijg nieuwe
inzichten
en ben twee uur
alleen maar met dit bezig.
Met mezelf en mijn ontwikkeling

Aanmeldformulier