Training “De Professionele Conciërge”

De conciërge: een veelzijdige duizendpoot, spin in het web en van alle markten thuis. Het uithangbord van de school, degene die een belangrijke rol speelt als het gaat om de sfeer in de school.

Als je al deze kwalificaties leest, dan mag duidelijk zijn dat de conciërge een belangrijke taak heeft op het gebied van professioneel omgaan met leerlingen, leraren, collega’s en ouders. En dat dan op allerlei plekken in de school, op veel verschillende momenten. Dat vraagt om pedagogisch inzicht, maar ook om sociale en communicatieve vaardigheden waarmee kan worden ingespeeld op de zich voordoende situatie.

Buro Schoolwerk verzorgt een training waarin dit palet van inzichten en vaardigheden wordt versterkt en uitgebreid. Een professionele conciërge laat pedagogisch verantwoord, empathisch en alert gedrag zien, waarmee wordt bijgedragen aan een sociaal veilig klimaat in de school. Professioneel betekent dat er nagedacht wordt over eigen handelen. Bewuste bekwaamheid wordt ingezet. Dit alles vanuit een positieve insteek: “Ik handel naar wat de situatie op dit moment nodig heeft”.

Tijdens deze training word je je bewust van je eigen communicatiestijl en wat dit betekent voor de interactie met anderen. Je leert constructief werken vanuit gelijkwaardigheid. Je leert lastgevend gedrag herkennen en krijgt handvatten aangereikt hoe je hierop in kunt spelen. In samenwerking met een preventiemedewerker uit de verslavingszorg wordt voorlichting gegeven over middelengebruik en manieren om in te grijpen bij overlastveroorzakers. Je leert over het Sociale Veiligheidsplan van de school en met welke wet- en regelgeving je te maken krijgt in en rond de school.

In deze training krijg je niet alleen informatie aangereikt, maar ga je ook daadwerkelijk oefenen met datgene wat aan de orde komt. Daarvoor werken we samen met trainingsacteurs die uitdagende situaties met je uitspelen in een veilige en vertrouwde setting, waarin je kunt oefenen en kunt herhalen.

De training duurt drie dagen of zes dagdelen en kan via open inschrijving of In Company worden aangeboden. Bij een In Company traject kunnen ook elementen op maat worden aangeboden.

Data Open Inschrijving Najaar 2023:

Locatie: Punt Deventer
Scheepvaartstraat 7
4711 MB Havenkwartier Deventer.

Kosten:
Individueel: € 1425,- (BTW-vrij)

Inbegrepen:

Meer informatie of inschrijven via contact@buroschoolwerk.nl onder vermelding van Professionele Conciërge.

Meer informatie of inschrijven via contact@buroschoolwerk.nl onder vermelding van Professionele Conciërge.