Opleiding “De Professionele Conciërge”

De conciërge: een veelzijdige duizendpoot, spin in het web en van alle markten thuis. Het uithangbord van de school, degene die een belangrijke rol speelt als het gaat om de sfeer in de school.

Als je al deze kwalificaties leest, dan mag duidelijk zijn dat je als conciërge een belangrijke taak hebt op het gebied van professioneel omgaan met leerlingen, leraren, collega’s en ouders. En dat dan op allerlei plekken in de school, op veel verschillende momenten. Dat vraagt om inzicht in het gedrag van leerlingen, maar ook om vaardigheden om hierover in gesprek te gaan met leerlingen, leraren, collega’s of ouders.

Buro Schoolwerk verzorgt een opleiding waarin deze inzichten en vaardigheden worden versterkt en uitgebreid. Een professionele conciërge laat pedagogisch verantwoord, invoelend en oplettend gedrag zien, waarmee wordt bijgedragen aan een sociaal veilig klimaat in de school. Professioneel betekent dat er nagedacht wordt over eigen handelen. Dit alles vanuit een positieve insteek: “Je handelt naar wat de situatie op dat moment nodig heeft”.

Tijdens deze opleiding word je je bewust van je eigen communicatiestijl en wat dit betekent voor de samenwerking met anderen. Je leert samenwerken vanuit gelijkwaardigheid. Je leert lastgevend gedrag herkennen en krijgt handvatten aangereikt hoe je hierop in kunt spelen. In samenwerking met een preventiemedewerker uit de verslavingszorg wordt voorlichting gegeven over middelengebruik en manieren om in te grijpen bij overlastveroorzakers. Je leert over het Sociale Veiligheidsplan van de school en met welke wet- en regelgeving je te maken krijgt in en rond de school.

In deze opleiding krijg je niet alleen informatie aangereikt, maar ga je ook daadwerkelijk oefenen met datgene wat aan de orde komt. Daarvoor werken we samen met trainingsacteurs die uitdagende situaties met je uitspelen in een veilige en vertrouwde setting, waarin je kunt oefenen en kunt herhalen.

De opleiding duurt drie dagen of zes dagdelen en kan via open inschrijving of In Company worden aangeboden. Bij een In Company traject kunnen ook elementen op maat worden aangeboden.

Data Open Inschrijving Najaar 2024:

Locatie: Lesruimte Tafelgasten
Stationsplein 3
8011 CW, ZWOLLE

Kosten:
Individueel: € 1425,- (BTW-vrij)

Inbegrepen:

Meer informatie of inschrijven via contact@buroschoolwerk.nl onder vermelding van Professionele Conciërge.

Meer informatie of inschrijven via contact@buroschoolwerk.nl onder vermelding van Professionele Conciërge.