Online Leesclub OOP

Als OOP’er heb je te maken met leerlingen die lastig gedrag vertonen. Dat lastige gedrag kan allerlei oorzaken hebben, bijvoorbeeld de puberteit, een gedragsstoornis, lastige leefomstandigheden. Als je meer kennis hebt van gedragsproblemen, is het makkelijker om hiermee om te gaan.

Er bestaan prachtige, praktische boeken over gedragsproblemen. Deze boeken ‘zomaar’ gaan lezen, komt er vaak niet van. Daarom biedt Buro Schoolwerk een leesclub voor OOP’ers aan.

Deze leesclub is een mogelijkheid om kennis over gedragsproblemen te vergroten. In vier bijeenkomsten wordt literatuur over het omgaan met leerlingen met gedragsproblemen besproken en gekoppeld aan praktijksituaties. Welke boeken dit zijn, hangt af van de behoefte van de deelnemers; we maken samen een keuze.

Voorafgaand aan een bijeenkomst wordt het gekozen boek gelezen door de deelnemers. Tijdens de onlinebijeenkomsten wordt dit besproken aan de hand van situaties die de deelnemers inbrengen.

Met deze leesclub biedt Buro Schoolwerk niet alleen een stok achter de deur om boeken te lezen, maar ook een verwerking van dat wat gelezen wordt. Als je praat over wat je gelezen hebt, blijft het veel beter hangen en kun je het ook makkelijker gaan toepassen.

De eerstvolgende leesclub vindt plaats op de volgende data:

  1. Maandag 6 maart 2023, 19:00 uur – 21:00 uur
  2. Maandag 3 april 2023, 19:00 uur – 21:00 uur
  3. Maandag 15 mei 2023, 19:00 uur – 21:00 uur
  4. Maandag 12 juni 2023, 19:00 uur – 21:00 uur

De kosten bedragen € 500,-* per deelnemer. Hier zijn de boeken bij inbegrepen. Deze worden enkele weken voor de bijeenkomst toegezonden.

Aanmelden kan via onderstaand contactformulier. Doe dit uiterlijk donderdag 9 februari 2023.

*BTW-vrij i.v.m. onze CRKBO-registratie.

Door over het boek te praten,
onthoud ik het veel beter.
Wat een mooie manier van leren!

Zonder deze leesclub zou
ik dit boek niet gelezen hebben.
Ik ben heel blij dat ik het nu ken
en zal het vaker inkijken

Door de begeleiding door
Buro Schoolwerk hebben
onze vragen aan elkaar veel
meer diepgang

Aanmeldformulier