Intervisie voor OOP

OOP’ers werken met mensen. Er is veel interactie met leerlingen, collega’s en ouders. Een OOP’er neemt zichzelf mee, in feite is hij zijn eigen gereedschap. Gereedschap moet onderhouden worden. Intervisie is daar een goed middel voor.

Door vragen over jouw werksituaties te beantwoorden, krijg je meer zicht op je eigen professioneel handelen. Zo helpen collega’s elkaar in het verder professionaliseren.

Buro Schoolwerk start een nieuwe intervisiegroep voor OOP’ers. In vier bijeenkomsten van twee uur wordt casuïstiek uit de OOP-praktijk op methodische wijze met elkaar besproken. Dit doen we onder andere met het door Buro Schoolwerk ontwikkelde Intervisiespel voor OOP dat najaar 2021 wordt uitgegeven door Uitgeverij Pica.

De bijeenkomsten vinden online plaats. De intervisiegroep bestaat uit drie tot zes OOP’ers van verschillende scholen en wordt geleid door een professionele intervisor van Buro Schoolwerk. Door te sparren met collega’s van verschillende scholen uit het hele land kun je inspiratie opdoen voor het oplossen van problemen in je eigen school.

De bijeenkomsten vinden op de volgende momenten plaats:

  1. Dinsdag 6 april 2021, 19.00 uur – 21.00 uur
  2. Dinsdag 20 april 2021, 19.00 uur – 21.00 uur
  3. Dinsdag 11 mei 2021, 19.00 uur – 21.00 uur
  4. Dinsdag 8 juni 2021, 19.00 uur – 21.00 uur

De kosten voor deze intervisie bedragen € 345,-* per deelnemer.

Hiervoor krijg je professionele en persoonlijke begeleiding. Overleg met je leidinggevende of dit betaald kan worden uit jouw scholingsbudget.

Aanmelden kan via onderstaand contactformulier. Doe dit uiterlijk 1 april 2021

*BTW-vrij i.v.m. onze CRKBO-registratie.

De vragen van de anderen
zorgden ervoor dat ik mijn
eigen ontdekkingen
kon doen in mijn lastige
situatie

Naast het serieuze en
methodische in de
bijeenkomsten was er
ook ruimte voor
humor en luchtigheid

Ook van de inbreng
van een ander heb ik
dingen geleerd die ik
in mijn eigen school
nu ook toepas

Aanmeldformulier