Beste collega,

Donderdag 16 april wordt aan alle OOP’ers van de VO-scholen van de Landstede Groep een studiemiddag aangeboden. De studiemiddag vindt plaats op Rieteweg 12, 8041 AK in Zwolle. Er zijn diverse interessante workshops en lezingen te volgen. Natuurlijk ontbreekt een heerlijke maaltijd niet.

Hieronder vind je het programma:

Je kunt je aanmelden voor beide workshoprondes. Per ronde heb je de keuze uit tien workshops of een boeiende lezing. Elke workshop heeft een maximum aantal deelnemers. Als een workshop vol zit, kies je voor een andere workshop of voor de lezing. De lezing kent geen maximum aantal deelnemers.

De inhoud van de workshops en de beide lezingen staan hieronder weergegeven. Met behulp van het pijltje klik je naar een volgende workshop.

Daaronder vind je het aanmeldformulier. Na aanmelding krijg je een mail ter bevestiging.

We wensen iedereen een interessante en inspirerende bijeenkomst toe!

 

Het organisatiecomité,

Coby Willemsen, Cor Vosselman, Edwin Blok, Jenco van Zalk,
Edith Horsman, Petronella van het Goor, Rian Been.
Marion Kemeling en Reijer Jan van ’t Hul (Buro Schoolwerk)

 

Gelijkwaardig communiceren

Als Onderwijsondersteunend Personeelslid (OOP) heb je een faciliterende taak in de school. Je ondersteunt docenten zodat zij goed onderwijs kunnen bieden. Een belangrijke taak dus. In de samenwerkingsrelaties in de school gebeurt het nog wel eens dat OOP’ers als ondergeschikt gezien worden. OOP’ers stellen zichzelf soms ook ondergeschikt op. Wie dat doet, verwart waarschijnlijk gelijkheid en gelijkwaardigheid met elkaar.

In deze workshop leer je hoe je een ongelijkwaardige relatie met collega’s kunt voorkomen of doorbreken. Je kijkt daarbij naar je eigen houding en gedrag. Je kunt immers het gedrag van een ander niet veranderen. Je kunt dat wel beïnvloeden. Wanneer jij een andere houding aanneemt of andere woorden gebruikt, verandert het gedrag van je collega.

Je krijgt de gelegenheid om ander gedrag te oefenen. We spelen geen rollenspellen, we zijn onszelf. Jouw aandeel tijdens de workshop is dat je met een open houding aan de slag gaat. Daarbij ben je bereid naar je eigen aandeel in werkrelaties te kijken.

Gepast reageren op ongepast gedrag

Ze vallen vaak al meteen op: leerlingen die met veel drukte door de school lopen. Of rennen. Of vechten. Gedrag wat aan de buitenkant goed zichtbaar is, noemen we externaliserend gedrag. Leerlingen met externaliserend gedrag veroorzaken vaak overlast in de school. Voor leerlingen, voor docenten, voor onderwijsondersteunend personeel, maar eigenlijk ook voor henzelf. Want deze leerlingen willen het vaak goed doen. Ze kiezen er niet voor om druk te zijn. Het komt omdat hun hersenen zo werken.

In deze workshop gaan we kort in op de kenmerken van AD(H)D en ODD. De focus ligt op wat je als OOP’er kunt doen om de overlast te beperken. Je krijgt praktische tips en wisselt succeservaringen met elkaar uit. Dit alles vanuit begrip voor de leerling.

Handig omgaan met pubers

Weet je dat pubers extreem gevoelig zijn voor beloning? Dat komt door de ontwikkeling in hun hersenen. Het puberbrein kenmerkt zich door een onbalans tussen het controlegebied en het gebied dat gevoelig is voor beloning. Daardoor zijn pubers niet voldoende in staat om verstandige beslissingen te nemen. Ze laten zich eerder leiden door wat leuk, grappig of lekker is.

Op luchtige wijze krijg je in deze workshop tips en tools aangereikt om gebruik te maken van de werking van het puberbrein. Je leert om creatief om te gaan met regels, afspraken, belonen en straf. Ook nemen we de schoolregels samen eens onder de loep: maken jullie hierin handig gebruik van de werking van het puberbrein?

Als je deze workshop hebt gevolgd, zal je omgang met pubers meer ontspannen en succesvol zijn!

Ontdek jouw communicatiestijl

Het valt soms niet mee om goed tot je recht te komen in je werk. Als OOP’er wordt er veel van je gevraagd: er wordt verwacht dat je een duizendpoot bent en dat je daarbij ook nog heel flexibel inzetbaar bent. Zie dan de balans maar eens goed te houden!

In deze actieve en afwisselende workshop leg je de focus op jezelf: wat is jouw stijl van communiceren, wat zijn je kwaliteiten en valkuilen? En vooral: wat betekent dit voor je samenwerking met collega’s?

Stilstaan bij de stille leerling

Je kent ze vast: leerlingen die zich terugtrekken in de pauzes, regelmatig ziek zijn of helemaal niet op school verschijnen. Vaak zit er een probleem achter dit stille, teruggetrokken gedrag, wat te maken heeft met somberheid of angst. Schaamte speelt hier een grote rol; er heerst een taboe op depressie en angst. Daarom zijn deze problemen in de school vaak moeilijk te herkennen.

Als je weet waar je op moet letten, zul je signalen van depressie of angst eerder herkennen. Daarom krijg je in deze workshop kennis aangereikt over deze problemen. Ook krijg je tips over wat jij kunt doen om een stille, teruggetrokken leerling te begeleiden en een zo veilig mogelijke plek te bieden. Daarmee lever je een bijdrage aan het voortijdig schoolverlaten voorkomen.

Je bokst zoals je bent

Boksen geeft frisse en heldere inzichten in jouw eigen wijze van contact aangaan. In deze workshop krijg je door te boksen meer inzicht in jouw gedrag wanneer er spanning ontstaat in een contact. Dit doen we door met elkaar kleine tweegevechtjes aan te gaan en met elkaar te ‘sparren’.

Boksen is heel reflexmatig en geeft snel inzicht in ieders eigen voorkeursstijl. In de workshop verkennen we vier verschillende boks stijlen die mooi aansluiten bij de vier stijlen van de DISC-methode.  Iedere stijl heeft haar eigen unieke kwaliteiten en groeimogelijkheden. “Welke heeft mijn voorkeur en waarin kan ik me ontwikkelen?” is een vraag die we boksend onderzoeken en waarbij we elkaar coachen in het uitproberen van ander gedrag.

Kennis maken met Mindfulness

Deze workshop is een toegankelijke introductie op mindfulness. De inhoud wordt onderbouwd met een theoretisch en wetenschappelijk kader. De essentie is dat er gefundeerde en praktische oefeningen worden aangeleerd die de deelnemers in hun dagelijkse leven (zakelijk en privé) kunnen toepassen: een passende mix tussen theorie en zelf oefenen. Kenmerkend is de laagdrempeligheid en de nuchterheid, zonder zweverig gedoe.

Onderwerpen

  • Mindfulness: een wetenschappelijk onderzochte methode (theorie);
  • Focus, balans en reflectie ontwikkelen;
  • Tools voor op het werk: tips en oefeningen om met werkdruk en keuzes om te gaan.
Omgaan met lastige ouders

Je kent ze wel: van die ouders die zich overal mee bemoeien! Ze willen natuurlijk het allerbeste voor hun kind en dat kan hen soms erg kritisch maken. Best lastig voor jou als onderwijsprofessional!

De kunst is om met deze ouders samen te werken. Ieder vanuit zijn eigen rol. Als je samenwerkt, kun je elkaar versterken en heb je geen last, maar gemak van elkaar.

In deze workshop leer je hoe je tot samenwerking kunt komen met die kritische ouder. We geven je inzichten door een model uit te leggen en we geven je een ervaring doordat je -in de veiligheid van de groep- gaat oefenen met een trainingsacteur.

Voor deze workshop is het nodig dat je (in je hoofd) een ervaring meeneemt. De acteur zal de lastige ouder (aan de telefoon) spelen; jij speelt gewoon jezelf. Deze ervaring maakt dat je in het vervolg anders met ouders zult gaan communiceren.

Sociale interactie in een virtueel klaslokaal

Extended Reality is onze levenswijze aan het veranderen. Kosten voor hardware wordt betaalbaarder en hoeft niet altijd meer aangesloten te worden op een computer. Bedrijven en instellingen gebruiken “extended reality” steeds meer voor trainingen, simulaties. Ook is bijna elke plek in de wereld te bezoeken via een virtual reality-bril.

Extended reality zal ons ook op het gebied van sociale interactie de komende tijd ingrijpend veranderen. Niet alleen de wijze waarop wij het gebruiken voor trainingen, simulaties en games spelen, maar ook de manier waarop wij gaan communiceren. Sociale interactie vindt straks steeds meer plaats in een virtuele omgeving. De mens verplaatst zich van Skype meetings, Facebook en Whatsapp naar virtuele platformen waar gepraat, gedeeld en ervaringen worden uitgewisseld. We hoeven straks niet meer te reizen om aanwezig te zijn bij een event of meeting, We kunnen via deze virtuele omgevingen nu al spreekvaardigheid van een taal leren, of een bezoek brengen aan een collegezaal op de universiteit van Londen of lessen over nemen van een collega op een andere school via virtual reality. Deze manier van sociale interactie zal impact hebben op ons onderwijs en onze organisatie.

In deze workshop krijg je een visie op de toekomt van sociale interactie en de mogelijkheden voor onze organisatie. Je wordt meegenomen naar een virtueel klaslokaal, waar jij kunt experimenteren met deze nieuwe manier van samenwerken.

Menselijk en makkelijk schrijven

Snel beter schrijven volgens de Taaluilen-methode
Teksten schrijven die gelezen worden. Dat is nog best lastig. Kijk maar eens hoe je zelf met al die teksten omgaat die dagelijks op je afkomen. Soms begin je er niet eens aan. En denk maar niet dat er op jouw teksten anders gereageerd wordt.

Teksten die wel gelezen worden
Je moet er echt wat voor doen. Je doelgroep zit niet op jouw boodschap te wachten. Het risico dat hij afhaakt is levensgroot. Zonde van je tijd. Hoe schrijf je een tekst die ook echt gelezen wordt? Hoe zorg je ervoor dat de lezer jouw tekst een blik waardig gunt? Een goede tekst brengt iets teweeg. Maar dan moet die wel de moeite waard zijn om te lezen. Dus: Hoe zorg je ervoor dat de lezer ook daadwerkelijk aan jouw tekst begint? En nog belangrijker; blijft doorlezen. Daar hebben we het in de workshop over. Schrijven kun je leren en daar word je natuurlijk blij van.

Efficiënt samenwerken in goede harmonie

Een workshop over de toepassing van LEAN-principes in jouw school.

Je kent dat vast wel. Er wordt een prachtig idee bedacht door een paar mensen die daar heel enthousiast over zijn. Vervolgens is het de bedoeling dat een grote groep mensen hier mee aan de slag gaat en dan blijkt dat toch niet een succes te zijn. Dit kost vooral veel energie en aan het eind van de rit zijn mensen vooral gefrustreerd. Dat kan ook anders.

Als je leert samenwerken vanuit de LEAN-principes, is de kans van slagen van dit soort initiatieven veel groter. Dan is er geen sprake meer van verspilling van positieve energie, maar zorg je ervoor dat iedereen zich mede-eigenaar voelt. Er wordt dan samengewerkt in harmonie, maar er wordt ook gekeken waar het nóg beter kan.

In deze workshop krijg je inzichten hoe je in je team alle neuzen dezelfde kant op krijgt. Je leert hoe je met een aantal stappen kan werk aan het proces van continue verbetering.

Lezing: RAKIS

Jelle Koopman heeft jaren voor de klas gestaan als (gym)leraar en mentor, met name in het vmbo. Na het behalen van zijn Master Educational Needs heeft hij gewerkt als leerlingbegeleider, zorgcoördinator, begeleider passend onderwijs en kwaliteitscoördinator/ leidinggevende.

Jelle heeft het ‘RAKIS’ model bedacht, wat leraren en ondersteuners helpt om beter om te gaan met ‘probleemgedrag’ in de school. Rakis staat voor: ‘goede Relaties, heldere Afspraken, Kennis van de doelgroep, Inzicht in jezelf en een Samen-aanpak. Zijn motto is daarom ook: ‘Zorg dat je aanpak Rakis’.

Lezing: Keukentafel-blues

Het maakt Willem Verdaasdonk niet zoveel uit wat hij doet, als er maar mensen bij betrokken zijn. Hij voelt zich dan overal thuis. Van school, naar bedrijf, naar gemeente, ziekenhuis. Noem maar op. Altijd om samen het “Waarom” te ontdekken. En dat altijd met een glimlachgarantie, kom daar nog maar eens om.

Keukentafel-blues is een lezing over dienstverlening, klantvriendelijkheid en uitstraling naar buiten. Wat is het imago van jouw school en wat is jouw invloed daarop? Willem vertelt een verhaal aan de hand van het 3 keer A-model. Wat dat inhoudt legt hij je graag tijdens zijn lezing uit.

Aanmeldformulier

De aanmeldingstermijn is verlopen. Voor vragen kun je contact opnemen met workshopmiddag@buroschoolwerk.nl